Soproni TIT

„egy magányos ember semmi, s csak egyesületnek van hosszú élete s igazi súlya”
(Széchenyi István 1830. Hitel 174.)

 

A Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat (Soproni TIT) közhasznú, non - profit szervezet.

Szorosan kapcsolódik az országos TIT Szövetséghez, és tevékenységében igyekszik az 1841-es alapításkor a nagy elődök által meghatározott célokhoz hűen teljesíteni küldetését. Munkáját tehát ez a több mint 170 éves hagyomány, és a napjaink korszerű tudományos ismeretterjesztése iránt támasztott igény és lehetőség határozza meg.

A TIT fennállása során a hangsúlyt mindvégig a tudomány és a kultúra újdonságainak, a kutatási eredményeknek bemutatására, továbbadására, megőrzésére helyezte, így napjainkban is. A tudományos ismeretterjesztést és a művészeti programokat szabadegyetemek, önálló előadások, kulturális rendezvények, tehetséggondozás, művészetpártolás és különféle oktatási formák keretében valósítja meg.

Munkájában felhasználja a jelen kor megkövetelte modern ismeretterjesztési tartalmak és formák legtöbbjét, szem előtt tartva a minőségi működés iránti elvárásokat. A város mértékadó tudományos- kulturális- oktatási szellemi műhelyeként kíván dolgozni, az információk széles spektrumát kínálja, élményt ad és szolgáltatást nyújt. A tehetséges, érdeklődő fiataloktól, az aktív nyugdíjasokig minden korosztály számára az önművelés fontos színtere.

Az egyesület szervezeti keretet biztosít azok számára, akik Sopron városában szaktudásuk, ismereteik továbbadásával hozzá kívánnak járulni az általános műveltség bővítéséhez, megszerzéséhez vagy a ma divatos fogalommal: a tudásalapú társadalom megteremtéséhez.

Jelen társadalmunkban a tudományos ismeretterjesztés nem öncél. Szemléletmódunkat a „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!” elve jellemzi, hiszen Magyarország jövőjét alapvetően meghatározza, hogy tud bekapcsolódni a tudás alapú társadalmak európai rendszerébe.

Mindezek szellemében szervezi rendezvényeit, tehetséggondozó programjait és indítja felnőttképző tanfolyamait. A város egyéb felnőttképzési intézményeitől épp az különbözteti meg legmarkánsabban, hogy a felnőttoktatásból származó hasznot teljes egészében tudománynépszerűsítő küldetésének szolgálatába állítja.

 

„Az emberi kultúrának a tudomány az alapja, ezért kell a legszélesebb körben terjesztenünk.”
Bay Zoltán - magyar fizikus, 1900-1992.

Ügyvezetői köszöntő

Kedves Tagtársak, Kedves Érdeklődők!

A mögöttünk álló időszak bővelkedett eseményekben, ez az év ismét változást, szervezeti, tartalmi megújulást, valamint székház korszerűsítést is hozott az egyesület életébe.

Június 8-án a Soproni TIT közgyűlése új ügyvezetőt választott az egyesület élére, személyemben. Nagy öröm, s egyben kihívás is számomra ez a megbízatás! 2005 óta veszek részt a tit-es munkában, számtalan rendezvény, képzés, pályázat megvalósítása áll mögöttem. Most a vezetés, az új irányok és utak keresése, a saját elképzelések megvalósítása vár rám, melynek lendülettel és hittel állok elébe. Támogatásáról biztosított az előző igazgató, Horváth Eleonóra, aki tavaly óta a felügyelőbizottságunk elnöke, s szakmai tapasztalatával, elkötelezettségével mindenben segíti munkámat. Ügyvezetői pályázatomban részletesen felvázoltam elképzeléseimet a következő évekre vonatkozóan, melynek lényege, a biztos anyagi alapokon álló, minőségi, a közönség érdeklődédével összhangban álló, újdonságokról beszámoló ismeretterjesztés, annak is minél interaktívabb formája, - a fiatalabb generációk hathatós megszólításával. E törekvések első mozzanata a most meghirdetett őszi programsorozat. 

A Lenck átjáróban található székházba 7 évvel ezelőtt költöztünk, mostanra számos javítani, szépíteni való gyűlt össze a közösségi és irodai tereken. Augusztusban belevágtunk egy részleges felújításba, melynek során melegburkolatot kap az egész épület aljzata, de sok „szépészeti”, beavatkozásra is sor kerül. Reméljük, szebb, praktikusabb, s a télre jóval melegebb előadótermeink elnyerik majd az Önök tetszését is!

A TIT megalakulása éppen 180 évvel ezelőtt, 1841-ben történt Pesten. A Soproni TIT legújabb kori története 16 évvel ezelőtt, 2005 őszen kezdődött. E sok-sok esztendő tradícióihoz ragaszkodva, de felhasználva a jelen kor megkövetelte modern ismeretterjesztési tartalmak és formák tárházát lépünk most tovább, s végezzük kulturális értékközvetítő és teremtő munkánkat szűkebb pátriánk és magyar hazánk szellemi megújulása érdekében.

Szeretettel várjuk Önöket rendezvényeinken, tartalmas kikapcsolódást kívánunk!

Sopron, 2021. szeptemberében

Varga-Ley Szilvia ügyvezető

BÚCSÚZUNK... 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

HOLLNDONNER LÁSZLÓ

nyugdíjas MATÁV távközlési igazgatóhelyettes, a Soproni TIT évtizedek óta oszlopos tagja, alelnöke, segítője, támogatónk, a mi Laci bácsink életének 81. évében elhunyt. 2022. január 14-én 14 órakor kísértük őt utolsó útjára az ágfalvi temetőben.