Soproni TIT

„egy magányos ember semmi, s csak egyesületnek van hosszú élete s igazi súlya”
(Széchenyi István 1830. Hitel 174.)

A Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat (Soproni TIT) közhasznú, non – profit szervezet.

Szorosan kapcsolódik az országos TIT Szövetséghez, és tevékenységében igyekszik az 1841-es alapításkor a nagy elődök által meghatározott célokhoz hűen teljesíteni küldetését. Munkáját tehát ez a több mint 170 éves hagyomány, és a napjaink korszerű tudományos ismeretterjesztése iránt támasztott igény és lehetőség határozza meg.

A TIT fennállása során a hangsúlyt mindvégig a tudomány és a kultúra újdonságainak, a kutatási eredményeknek bemutatására, továbbadására, megőrzésére helyezte, így napjainkban is. A tudományos ismeretterjesztést és a művészeti programokat szabadegyetemek, önálló előadások, kulturális rendezvények, tehetséggondozás, művészetpártolás és különféle oktatási formák keretében valósítja meg.

Munkájában felhasználja a jelen kor megkövetelte modern ismeretterjesztési tartalmak és formák legtöbbjét, szem előtt tartva a minőségi működés iránti elvárásokat. A város mértékadó tudományos- kulturális- oktatási szellemi műhelyeként kíván dolgozni, az információk széles spektrumát kínálja, élményt ad és szolgáltatást nyújt. A tehetséges, érdeklődő fiataloktól, az aktív nyugdíjasokig minden korosztály számára az önművelés fontos színtere.

Az egyesület szervezeti keretet biztosít azok számára, akik Sopron városában szaktudásuk, ismereteik továbbadásával hozzá kívánnak járulni az általános műveltség bővítéséhez, megszerzéséhez vagy a ma divatos fogalommal: a tudásalapú társadalom megteremtéséhez.

Jelen társadalmunkban a tudományos ismeretterjesztés nem öncél. Szemléletmódunkat a „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!” elve jellemzi, hiszen Magyarország jövőjét alapvetően meghatározza, hogy tud bekapcsolódni a tudás alapú társadalmak európai rendszerébe.

Mindezek szellemében szervezi rendezvényeit, tehetséggondozó programjait és indítja felnőttképző tanfolyamait. A város egyéb felnőttképzési intézményeitől épp az különbözteti meg legmarkánsabban, hogy a felnőttoktatásból származó hasznot teljes egészében tudománynépszerűsítő küldetésének szolgálatába állítja.

„Az emberi kultúrának a tudomány az alapja, ezért kell a legszélesebb körben terjesztenünk.”
Bay Zoltán – magyar fizikus, 1900-1992.