,,Szabadidős foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak a Sopron-Fertődi kistérségben” EFOP-3.3.2-16-2016

Kedvezményezett neve:     Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat
Projekt címe:     Szabadidős foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak a Sopron-Fertődi kistérségben
A szerződött támogatás összege: 30.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2018.09.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00026

Jelen projektben – az elvárások és szükségletek alapján – tervezett tehetséggondozó tevékenységünk 7 tematikus egységet, átfogó témakört tartalmaz:
1. a játék szerepe az óvodások személyiségfejlődésében
2. a művészetek iránti fogékonyság, az alkotásvágy és önkifejezés fejlesztése, az értelmező és műértő olvasás kialakítása; szövegértés fejlesztése
3. idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése
4. kézügyesség, alkotóképesség fejlesztése
5. történelmi múltunk, helyi kultúránk megismerése
6. számítástechnikai és matematikai kompetenciák bővítése
7. környezettudatos életmódra való nevelés.

A foglalkozások során különös hangsúlyt fektet Egyesületünk a múzeumokkal, könyvtárakkal, levéltárakkal való együttműködésre (lásd Kihelyezett történelem óra, MŰV-ÉSZ Fejlesztősarok szakkör), az alkotóművészeti és idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, valamint a környezettudatos életmódra való nevelésre.

Tervezett tevékenységek bemutatása:
A 12 nevelési-oktatási intézményben az alábbi tanórán kívüli szabadidős kompetenciafejlesztő programok megvalósítását tervezzük 18 hónap alatt:

I. TÉMAHETEK/NAPOK
1. Témahét óvodásoknak: A játék hete: „Jó játék a hulladék!”
2. 2+3K Kreatív Kuckó (kreatív-komplex-környezettudatos) (témahét)
3. „Divat, mánia, szükséglet….mindennapi környezetvédelmünk” (témanap)
A témanapok/hetek célja: a játékosság, a fantázia szárnyalását segítik elő, valamint a felelősségteljes, környezettudatos életvitel gyakorlati megvalósításának lehetőségeit célozzák meg.

II. HETI SZAKKÖR
1. MŰV-ÉSZ Fejlesztősarok (művészetek: irodalom, zene, tánc, képzőművészet)
2. Internet az idegen nyelvtanulás szolgálatában – angol nyelven
3. Internet az idegen nyelvtanulás szolgálatában – német nyelven
4. „Barátunk, a Google” (információkeresés, szöveges és vizuális tartalmak létrehozása)
A heti szakkörök célja: a művészetek iránti fogékonyság, az alkotásvágy és önkifejezés fejlesztése, valamint az idegen nyelvi és számítástechnikai kompetenciák fejlesztése.

III. HAVI SZAKKÖR
1. Kézműves – manuális készséget fejlesztő szakkör
2. HUNgarikum Klub – kulturális örökségi értékeink
A havi szakkörök célja: az alkotás és képzőművészet iránti igény felkeltése, a közösségi alkotások létrehozásának megtapasztaltatása, a manuális készségfejlesztés; a kulturális örökség megismerése, tisztelete.

IV. VERSENY/VETÉLKEDŐ
1. Matematika verseny
2. Horvát anyanyelvi verseny (a horváth nemzetiségi Nakovich Mihály Általános Iskolában)
A versenyek, vetélkedők a gyermekek kulturált versenyzési készségét, a szabályos játék tiszteletét kívánják fejleszteni megismerve mindeközben más nyelvek, kultúrák sajátosságait; fejlesztve matematikai készségüket.

V. TEHETSÉGGONDOZÓ,-FEJLESZTŐ, FELZÁRKÓZTATÓ KISCSOPORTOS FOGLALKOZÁS
1. Angol olvasósarok: „English speakers’ society”
2. Német olvasósarok
A kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozások a tanulók más nyelvek és kultúrák iránti toleranciáját, érdeklődését, tájékozottságát növeli.

VI. KULTURÁLIS ÓRA
„Kihelyezett történelem óra”: Sopron kulturális intézményeit látogatják meg a résztvevők.
A tevékenység célja: ismerkedjenek meg a helyi környezetük kulturális intézményeivel. A tanulók ismerjék meg, szeressék meg a környék múltját, történetének sokszínűségét, helytörténetét.

Összesen: 382 alk., 882 óra 878 fő (óvodás és iskolás).

,,Nem formális és informális tanulási programok a Soproni TIT szervezésében” EFOP-3.7.3-16

Kedvezményezett neve: Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat
Projekt címe: Nem formális és informális tanulási programok a Soproni TIT szervezésében
Szerződött támogatás összege: 80.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

 

Projekt tartalma: Egyesületünk a projekt megvalósításának 24 hónapja alatt az alábbi rendszeres, több alkalomból álló kompetenciafejlesztő programok megvalósítását tervezi:

1. TANFOLYAMOK

 • 1. 1. Karriermenedzsment tanfolyam: elindult

ZXKarriermenedzsmentSzo_ro_lap-001

 • 1.2. „Társadalmi szerepvállalás és önkéntesség” tanfolyam: elindult

ZXTa_rsadalmiszerepva_llala_sSzo_ro_lap-001

 • 1.3.„Önfejlesztés és egyéniségépítés” tanfolyam: tervezett indulás 2018. november

373OnfejlesztesSzorolap-001

 • 1.4. Kulturális turizmus tanfolyam: elindult, helyszín: Fertőszéplak

373KultTurizmusSzorolap-page-001

2. KLUBFOGLALKOZÁS

 • 2.1. „Tanulás tanulása”: csoportos és egyéni tanulástechnikai gyakorlatok elsajátítása az élethosszig tartó tanulás jegyében: elindult

ZXTanula_sTanula_saSzo_ro_lap-001

 • 2.2. Pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság klub: elindult

ZXPe_nzu_gyikulturaSzo_ro_lap-001

3. HAVI SZAKKÖR

 • 3.1. Digitális írástudás, e-ügyintézés: elindult

ZXDigita_lisi_ra_studa_sSzo_ro_lap-001

4. HETI SZAKKÖR

 • 4.1. Német nyelvi szakkör kezdőknek: elindult

ZXNe_metszakko_rSzo_ro_lap-001

 • 4.2. Német nyelvi szakkör haladóknak: elindult

ZXNe_metszakko_rHALADO_Szo_ro_lap-001

 • 4.3. Aktív állampolgárságra nevelő szakkör: elindult

373AktivizálódjSzórólap-001

5. ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT

 • 5.1.Előadássorozat csillagászat témakörben: elindult

ZXCsillaga_szatSzo_ro_lap-001

6. MŰHELYFOGLALKOZÁS

 • 6.1.Hogyan csökkentsük ökológiai lábnyomunkat?: tervezett indulás 2019. február, Sarród

373OkologiaSzorolap-001

7. MŰVÉSZETI CSOPORT, ALKOTÓCSOPORT

 • 7.1. Alkotóműhely – Digitális kreativitást fejlesztő, alkotó csoportfoglalkozás: tervezett indulás 2019. február
 • 7.2. Faműves alkotócsoport: elindult

FamuvesSzorolapA5-page-001

8. FOGLALKOZÁSSOROZAT

 • 8.1. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetenciák: tervezett indulás 2019. február

373Vallakozoikompet-001

 • 8.2. Hagyományos népi mesterségek, népi kultúra: elindult, helyszín: Fertőszentmiklós

9. SZABADEGYETEM

 • 9.1. Egészségtudomány: Mentális és testi egészségünk megőrzése: lezajlott

ZXMenta_lisTestiEge_szse_gSzo_ro_lap-001

 • 9.2. Társadalomtudomány: Történelem – Helytörténet: lezajlott

ZXTa_rsadalomtudSzabadEgyetemSzo_ro_lap-001

 • 9.3. Kertészettudomány: lezajlott

ZXKerte_szettudSzabEgyetemSzo_ro_lap-001

A tanulási programokon összesen 400 fő vesz részt. Az önállóan támogatható (kötelező) tevékenységeken túl egyéni mentorálást, tanácsadást, segítségnyújtást is tervez a tanulási programok résztvevői számára.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00007

„A várépítés is egy játék…”

Újabb kirándulásra invitáljuk Önöket!

2018. július 25-én a soproni Taródi-várat látogatjuk meg.

Találkozó 16.45-17.00 óra között a 10-es busz Ady Endre út, óvoda (Bánfalvi óvoda) megállójánál.

A séta útvonala: Szikla utca, Hősi temető, Taródi-vár.

A várlátogatás belépőjeggyel történik (felnőtt 700 ft, diák 500 ft, ovisoknak ingyenes), kérjük, az összeget hozzák magukkal! A belépőjeggyel a vár karbantartását támogatják.  Vezetőnk a várban ifj. Taródi István lesz.

A kerékpárral érkezőknek javasoljuk, hogy a kerékpárokat a Hajnal téren zárják le.

Szeretettel várjuk Önöket!

 

1200px-Taródi_vár

Júliusi zárvatartás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy irodánk július 9-13-ig szabadság miatt zárva tart.

Az augusztusi TELC nyelvvizsgára a telc.hu oldalon lehet jelentkezni július 16-ig.

kép

Gazdálkodj ÖKO-san!

A Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat szeretettel várja Önt és kedves családját három napos kertészeti programsorozatára 2018. június 29-30-án, és július 1-jén!

 

triovision_board_game1    IMG_1042_2   52511292

 

2018. június 29. péntek:

17 órától Öko-játszóház a kisteremben – Játékkészítés újrahasznosítva. A kicsiket és a kicsivel nagyobbakat elnyalható nyeremény várja!

17.30 órától Szita Renáta (Fertő-Hanság Nemzeti Park) előadása: Invazív fajok veszedelmes térhódítása.

18.15 órától Mesék a természetről. Tuba Jenő látványos bemutatója azokról a különleges állatokról, amelyek az ökobirtokot látogatják: Merre száll a rétisas? Hány kicsi fülesbagoly fér el egy odvas fában? Hova lettek a lábatlan gyík virgácsai? Mit iszik a hangya? Mennyit fut egy mocsári teknős 100-on?

 

2018. június 30. szombat:

9.30 órától a Natura 2000 európai ökológiai hálózatba tartozó  Ökofolyosó meglátogatása. Kirándulás Tómalomra, Tuba Jenő birtokára, állatok, növények szemléje a láptól a dombi erdőkig.

Találkozó  9.00 órakor a 6-os busz Jereván lakótelepi végállomásánál. A járat 9.10-kor indul, felszállás a közbenső megállóknál is lehetséges. A visszaindulás tervezett időpontja: 12.35.

16.00 órától Öko-játszóház a kisteremben – Játékkészítés újrahasznosítva. A kicsiket és a kicsivel nagyobbakat elnyalható nyeremény várja!

16:30 órától:
Takarékos délután a Castanea Környezetvédelmi Egyesülettel! Hársné dr. Unger Klára
előadása: A takarékos háztartás, tisztítás a házunktól a bőrünkig. Hárs Olivér előadása: Élő építkezés- „Ne vágja, növessze!”

 

2018. július 1. vasárnap:

9.40 órától JÉGER- a kópházi Payrits Ranch meglátogatása, ahol 2018 májusától működik a jégkármérséklő rendszer (JÉGER) országos hálózata. Hogyan működik? Május óta hárított-e el jeget a fejünk fölül? Kérdezz-felelek a JÉGER-ről.

Utána borkóstoló, majd szabadon választott programlehetőségek nagyoknak és kicsiknek a ranchon.

Találkozó 9.15 órakor a GYSEV-pályaudvar várótermében. Utazás a 9.34 órakor Szombathelyre induló vonattal.

 

A korlátozott látogatói létszám miatt regisztráció ajánlott a sopronitit@sopronitit.hu címen!

A programok a busz, valamint a vonatjegy árát nem tartalmazzák!

A rendezvényeken képfelvétel készül.

Német haladó szakkör

Ismét lehet jelentkezni német haladó szakkörünkre!

Az órák keddenként 17 órától zajlanak a Soproni TIT-ben.

Érdeklődni a sopronitit@sopronitit.hu e-mail címen, vagy a +36704143994-es számon lehet!

EFOP373_nemet

Mesélő múlt -Sopron a korok tükrében

A Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat és a Scarbantia Társaság, a Soproni Tudós Társaság közreműködésével, három napos régészeti programot rendez 2018. június 8-9-10-én a Várkerület 98. szám alatti TIT székházban, illetve a belvárosban.

 

33758479_1916144645103375_1769072560793714688_n

2018. június 8. péntek
17:00 órától:
Régészeti előadások.
– Mrenka Attila (Soproni Múzeum): Újabb régészeti kutatások a Soproni Múzeum gyűjtőterületén
Dr. Kiss Viktória (MTA BTK Régészeti Intézet, Lendület Mobilitás kutatócsoport vezetője): Főnökök az Arany-patak mentén. A Lendület Mobilitás Kutatócsoport új eredményei
Melis Eszter: A Kárpát-medence nyugati kapujában: az Északnyugat-Dunántúl a bronzkor első felében.
Helyszín: Soproni TIT székháza, Várkerület 98. (Lenck-átjáró).
Kérjük, részvételi szándékát a sopronitit@sopronitit.hu e-mail címen legyen kedves jelezni 2018. június 6-ig!
Kérjük, részvételi szándékát a sopronitit@sopronitit.hu e-mail címen legyen kedves jelezni 2018. június 6-ig!

 

2018. június 9. szombat
10.00-17.00 óra: a Savaria Apollinaris légió táborozása és folyamatos bemutatója.
Helyszín: a Várfal-sétány rövid árokszakasza.
Régészeti séták a belvárosban:
15.00: ,,Az ókori Scarbantia” Vezeti: Elek Aladár
16.00: ,,Emléktáblák üzenete” Vezeti: Sógor János
Gyülekező: Soproni TIT előtt (Várkerület 98.)

2018. június 10. vasárnap
9.00 órától: „A zenélő Sopron” Taschner Tamás idegenvezető tematikus sétája a belvárosban, dallamokkal kísérve.
Gyülekező: Soproni TIT előtt (Várkerület 98.)
10.00- 12.30 óráig kötetlen beszélgetés és ókori játszóház a TIT székházban.

 

A rendezvények ingyenesen látogathatók, de kérjük, részvételi szándékát a sopronitit@sopronitit.hu e-mail címen legyen kedves jelezni 2018. június 6-ig!
Támogatónk: SMJV Önkormányzata

Egyedül vagyunk? A földön kívüli élet lehetőségének kutatása

Időpont:     2018.05.29. kedd 17 óra

Előadó:       Homor Péter biológus, Sopron

Helyszín:    Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme

Előadásomban a csillagászat és a biológia határterületén fekvő asztrobiológia főbb kutatási területeit mutatom be négy témakör köré csoportosítva: 1.) A földi élet keletkezése, a földi evolúció és az ebből levonható párhuzamok a Földön kívüli élet kutatásában. 2.) Lakható bolygók keresése, az élet lehetőségei a Naprendszerben. 3.) A Földön kívüli értelem keresése, vagyis a SETI program (Search for Extraterrestrial Intelligence). 4.) Földön kívüli élet kutatásához kapcsolódó vizsgálatok a Földön.

SoproniTIT_majus29

Szabadegyetemi előadás: Ópium- digitális függőség

Időpont:     2018.05.22. kedd 17 óra
Előadó:     Dr. Fazekas Ildikó pszichológus, címzetes főiskolai docens, Sopron
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
Hogy a technika fejlődésével lépést tartsunk, egyre korábban adunk gyermekeink kezébe okostelefont, tabletet. Az ajándékozás örömteli pillanatában vajon végiggondoljuk-e, hogy ezzel egy olyan eszköz birtokába kerül a gyermek, ami egy gombnyomással, finom érintéssel korlátlanul és szűretlenül tárja ki a világ minden szegletét? Gondolunk-e arra, hogy akár a függőséghez vezető út első lépéshez segítjük a gyereket ebben a pillanatban? Az előadás célja, hogy felhívjam a figyelmet erre a jelenségre.

 

SoproniTIT_majus22-001