,,Nem formális és informális tanulási programok a Soproni TIT szervezésében” EFOP-3.7.3-16

Kedvezményezett neve: Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat
Projekt címe: Nem formális és informális tanulási programok a Soproni TIT szervezésében
Szerződött támogatás összege: 80.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

 

Projekt tartalma: Egyesületünk a projekt megvalósításának 24 hónapja alatt az alábbi rendszeres, több alkalomból álló kompetenciafejlesztő programok megvalósítását tervezi:

1. SZABADEGYETEM (3 db: 3 témakör): 120 fő (40 fő/alkalom, tudományterületenként ugyanaz a 40 fő mind a 3 napon), 3 alkalom (3 témakör*3 nap: 9 nap), 36 óra (napi 4 óra), 3 alk. (9 nap). 1.1. Egészségtudomány: Mentális és testi egészségünk megőrzése (12 óra): 40 fő (40 fő/alkalom, ugyanaz a 40 fő mind a 3 napon), 1 alkalom (3 nap), 12 óra (napi 4 óra) 1.2. Társadalomtudomány: Történelem – Helytörténet (12 óra): 40 fő (40 fő/alkalom, ugyanaz a 40 fő mind a 3 napon), 1 alkalom (3 nap), 12 óra (napi 4 óra) 1.3. Kertészettudomány (12 óra): 40 fő (40 fő/alkalom, ugyanaz a 40 fő mind a 3 napon), 1 alkalom (3 nap), 12 óra (napi 4 óra)

2. ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT (1db) Előadássorozat csillagászat témakörben (24 óra): 25 fő (25 fő/alkalom, ugyanaz a 25 fő mind a 24 alkalommal), 24 alk. (havonta 2 alkalommal), 24 óra (napi 1 óra).

3. HETI SZAKKÖR (3 db): 45 fő (15 fő/alkalom, témakörönként ugyanaz a 15 fő mind a 40 alkalommal), 120 alk. (hetente 1 alkalommal: 3 csoport*15 fő/alk.), 240 óra (napi 2 óra) 3.1. Német nyelvi szakkör kezdőknek (80 óra): 40 alk., alkalmanként 2 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 40 alkalommal) * 1 év= 15 fő. 3.2. Német nyelvi szakkör haladóknak (80 óra): 40 alk., alkalmanként 2 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 40 alkalommal) * 1 év= 15 fő. 3.3. Aktív állampolgárságra nevelő szakkör (80 óra): 40 alk., alkalmanként 2 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 40 alkalommal) * 1 év= 15 fő.

4. HAVI SZAKKÖR (1db) 4.1. Digitális írástudás, e-ügyintézés (24 óra): 15 fő (15 fő/alkalom, ugyanaz a 15 fő mind a 12 alkalommal), 12 alk. (havonta 1 alkalommal), 24 óra (alkalmanként 2 óra).

5. KLUBFOGLALKOZÁS: (4 db): 60 fő (15 fő/alkalom, témakörönként ugyanaz a 15 fő mind a 40 alkalommal), 160 alk. (hetente 1 alkalommal: 4 csoport, 15 fő/alk.), 320 óra (napi 2 óra) 5.1. Pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság Klub (80 óra): 40 alk., alkalmanként 2 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal, heti 1 alk.) * 1 év= 15 fő. 5.2. „Tanulás tanulása”: csoportos és egyéni tanulástechnikai gyakorlatok elsajátítása az élethosszig tartó tanulás jegyében (80 óra): 40 alk., alkalmanként 2 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal) * 1 év= 15 fő. 5.3. Netikett Klub (80 óra): 40 alk., alkalmanként 2 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal, heti 1 alk.) * 1 év= 15 fő. 5.4. Kommunikáljunk hatékonyan! (80 óra): 40 alk., alkalmanként 2 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal, heti 1 alk.) * 1 év= 15 fő.

6.TANFOLYAM: (összesen: 4 db): 60 fő (15 fő/alkalom, témakörönként ugyanaz a 15 fő mind a 12 alkalommal), összesen: 48 alk. (havonta 12 alkalommal), 192 óra (napi 4 óra) 6.1. Karriermenedzsment tanfolyam (48 óra): 12 alk., alkalmanként 4 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal) * 1 év= 15 fő. 6.2. „Társadalmi szerepvállalás és önkéntesség” tanfolyam (48 óra): 12 alk., alkalmanként 4 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal) * 1 év= 15 fő. 6.3.„Önfejlesztés és egyéniségépítés” tanfolyam (48 óra): 12 alk., alkalmanként 4 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal) * 1 év= 15 fő. 6.4. Kulturális turizmus tanfolyam (48 óra): 12 alk., alkalmanként 4 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal) * 1 év= 15 fő.

7.MŰHELYFOGLALKOZÁS (1db) 7.1.Hogyan csökkentsük ökológiai lábnyomunkat? (48 óra): 15 fő (15 fő/alkalom, ugyanaz a 15 fő mind a 12 alkalommal), 12 alk. (havonta 1 alkalommal), 48 óra (napi 4 óra).

8.MŰVÉSZETI CSOPORT, ALKOTÓCSOPORT (2db): 30 fő (15 fő/alkalom, témakörönként ugyanaz a 15 fő mind a 24 alkalommal), 72 alk. (havonta 3 alkalommal), 144 óra (napi 2 óra) 8.1. Alkotóműhely – Digitális kreativitást fejlesztő, alkotó csoportfoglalkozás (72 óra): 36 alk. (havonta 3 alkalommal), 72 óra (napi 2 óra), 15 fő (15 fő/alkalom, ugyanaz a 15 fő mind a 36 alkalommal) 8.2. Faműves alkotócsoport (72 óra): 36 alk. (havonta 3 alkalommal), 72 óra (napi 2 óra), 15 fő (15 fő/alkalom, ugyanaz a 15 fő mind a 36 alkalommal) Faműves alkotócsoport célja: fából faragott tárgyak készítése, régi kisebb fatárgyak felújítása, festése, pácolása stb.

9.FOGLALKOZÁSSOROZAT (2db): 30 fő (15 fő/alkalom, témakörönként ugyanaz a 15 fő mind a 24 alkalommal), 48 alk. (havonta 2 alkalommal: 2 csoport*15 fő/alk.), 96 óra (napi 2 óra) 9.1.Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetenciák (48 óra): 15 fő (25 fő/alkalom, ugyanaz a 15 fő mind a 24 alkalommal), 24 alk. (havonta 2 alkalommal), 48 óra (napi 2 óra) 9.2. Hagyományos népi mesterségek, népi kultúra (48 óra): 15 fő (15 fő/alkalom, ugyanaz a 15 fő mind a 24 alkalommal), 24 alk. (havonta 2 alkalommal), 48 óra (napi 2 óra) A tanulási programokon összesen 400 fő vesz részt. Az önállóan támogatható (kötelező) tevékenységeken túl egyéni mentorálást, tanácsadást, segítségnyújtást is tervez a tanulási programok résztvevői számára.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00007

Szabadegyetemi előadás: Ópium- digitális függőség

Időpont:     2018.05.22. kedd 17 óra
Előadó:     Dr. Fazekas Ildikó pszichológus, címzetes főiskolai docens, Sopron
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
Hogy a technika fejlődésével lépést tartsunk, egyre korábban adunk gyermekeink kezébe okostelefont, tabletet. Az ajándékozás örömteli pillanatában vajon végiggondoljuk-e, hogy ezzel egy olyan eszköz birtokába kerül a gyermek, ami egy gombnyomással, finom érintéssel korlátlanul és szűretlenül tárja ki a világ minden szegletét? Gondolunk-e arra, hogy akár a függőséghez vezető út első lépéshez segítjük a gyereket ebben a pillanatban? Az előadás célja, hogy felhívjam a figyelmet erre a jelenségre.

 

SoproniTIT_majus22-001

Szabadegyetemi előadás- Pusztító tuskógombák

Előadás:     Pusztító tuskógombák – Genomika és a biológiai védekezés lehetőségei

Időpont:     2018.05.15. kedd 17 óra

Előadó:       Dr. Sipos György tudományos főmunkatárs, Soproni Egyetem, Funkcionális Genomika és Bioinformatika Intézet

Helyszín:    Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme

A tuskógomba (Armillaria) fajok világszerte az erdők természetes talajlakó társlakói, amelyeknek egyes telepei (egyedei) a Föld felszínének legnagyobb méretű és leghosszabb életkorú élőlényei közé tartoznak. Ezen fajok a növényi sejtfal minden nagymolekulájú összetevőjét (lignin, cellulóz, pektin) képesek lebontani. Az Armillaria fajok nagy részét ugyanakkor a legsúlyosabb erdőkárosító gombafajok között tartják nyilván. Az aktuális kutatási eredmények alapján e fajok fő jellegzetessége, hogy genetikai állományuk a többi gombafajhoz képest, jóval több, az aromás szerkezetű vegyületek teljes lebontásában részt vevő gént tartalmaz. E genetikai háttér előre vetíti az Armillaria fajok lehetséges felhasználását a környezetben felhalmozódó környezetszennyező aromás vegyületek lebontására, illetve az aromás vegyületek (lignin) teljes hatékony lebontása a biodízel előállításában nagyon komoly alternatívát jelenthet.

SoproniTIT_majus15-page-001

Szabadegyetemi előadás- Hol van helyünk a világegyetemben?

Időpont:     2018.05.08. kedd 17 óra

Előadó:       Bán András csillagász, a Magyar Csillagászati Egyesület tagja, Budapest

Helyszín:    Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme

Bán András első előadása az Univerzum végtelenségével foglalkozott április 3-án. Most azt mutatja meg nekünk, hogy ebben a határtalanságban hol van a mi civilizációnk és egyediségünk helye és határa.

SoproniTIT_majus8-001

Szabadegyetemi előadás- A jelzőtüzektől a műholdakig

Előadás: A jelzőtüzektől a műholdakig

Időpont:       2018.04.24. kedd 17 óra

Előadó:        Dr. Bacsárdi László intézetigazgató, egyetemi docens, Soproni Egyetem

Helyszín:      Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme

Az ember egy társas lény, de ahhoz, hogy üzeneteinket eljuttassuk társainkhoz, kommunikációra van szükségünk. Ennek rengeteg módját alkalmaztuk az elmúlt évszázadok során: kihasználva az emberi erőt hírvivőket és futárokat indítottunk, vagy éppen takarékoskodva az emberi erővel őrlángokkal és fáklyákkal jeleztünk. Majd az ipari forradalom után megjelentek a távírók, a rádiók, a vezetékes telefonok és a mobil távközlés, s megszületett a műholdas kommunikáció. Mindeközben rengeteg ember befolyásolta a kommunikációs vonalak alakulását. Volt köztük festő, zenetanár, sőt, még sírásó is. Miközben az üzenetek továbbítására szolgáló technikai lehetőségeink bővültek, úgy egyre többen próbáltak meg hozzáférni az üzenetek tartalmához – olyanok is, akiknek nem kellett volna. Az áttekintő előadás egy kultúrtörténeti barangolás egy kis űrkutatással fűszerezve, és arról szól, hogyan jutottunk el az üzeneteket szállító rabszolgáktól a jelzőtüzeken át napjaink műholdas kommunikációjáig. Közben felteszünk egy speciális szemüveget, amelyen keresztül azt is megnézzük, milyen megoldásokat tudunk alkalmazni azért, hogy mindez biztonságos módon történjen.

SoproniTIT_aprilis24-001

Könyvbemutató előadás: Nemzeti Sírkert- Sopron

A Nemzeti Örökség Intézete 2016-ban felkérte a magyarországi Lions Clubokat, hogy fogják össze a sírkertekkel kapcsolatos teendőket. Ekkor született meg egy összefoglaló kötet gondolata, amelyben negyvenhárom, a városhoz sok szállal kötődő, illetve Sopronban jelentőset alkotó  gondolkodó/művész portréját rajzolták meg a felkért szerzők.

Voros Akos aprilis 17.-001

Szabadegyetemi előadás: A tavaszi újraéledés gyógynövényei

Előadás:    A tavaszi újraéledés gyógynövényei
Időpont:     2018.04.10. kedd 17 óra
Előadó:     Hársné dr. Unger Klára szakgyógyszerész, Sopron
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
,,A természet annyira kegyes, hogy pont akkor, amikor szükséges, megjelennek jótékony, segítő gyógynövényei.”

SoproniTIT_aprilis_10

Szabadegyetemi előadás- Mekkora is a világűr?

Előadás:    Mekkora is a világűr?
Időpont:     2018.04.03. kedd 17 óra
Előadó:     Bán András csillagász, a Magyar Csillagászati Egyesület tagja, Budapest
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
Vajon mit lehet elmondani a nem feltétlenül szaktudományon nevelkedett halandónak a Világegyetem végtelenségéről? Térről, időről, léptékekről-gondolattársítások a mindennapjaink irányából.

SoproniTIT_aprilis_3.

Bemutató- Hófelhőbe ütköző indiánnyíl

Hófelhőbe ütköző indiánnyíl

Huszár László költő posztumusz prózakötetének bemutatója

 

Időpont: 2018. április 4. (szerda) 18.00 óra

Helyszín: Soproni TIT nagyterme (9400 Sopron, Várkerület 98. Lenck-átjáró)

 

A kötetet ismerteti és az alkotóról beszél:

Nagy Márta újságíró

Sógor Ferenc kulturális szakember

 

Közreműködnek:

Mayer (Sárkány) Marcsi és ifj. Kövesi György, az Art Líra együttes tagjai

H Nagy Cecília

Ulrich Judit

 

A rendezvény alatt Szepes Gyula festőművész alkotásai tekinthetők meg.

HL01

Szabadegyetemi előadás- Alapfokú újraélesztés (BLS)

INTERAKTÍV EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ELŐADÁS, HELYSZÍN A SOPRONI TIT!
Az orvosszakmai elvárások szerint az életben tartáshoz ma már nem elég pusztán lélegeztetni, komplex újraélesztésre van szükség, az úgynevezett BLS (Basic Life Support- felnőtt laikus alapszintű újraélesztés) lépéseit kell követnünk, ha ismerjük azokat.
Az előadó Sipőcz Katalin Humanitás Díjjal kitüntetett egészségügyi menedzser lesz. Szeretettel várjuk Önt!

SoproniTIT_marcius_27