,,Szabadidős foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak a Sopron-Fertődi kistérségben” EFOP-3.3.2-16-2016

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

Kedvezményezett neve:     Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat
Projekt címe:     Szabadidős foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak a Sopron-Fertődi kistérségben
A szerződött támogatás összege: 30.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2018.09.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00026

Jelen projektben – az elvárások és szükségletek alapján – tervezett tehetséggondozó tevékenységünk 7 tematikus egységet, átfogó témakört tartalmaz:
1. a játék szerepe az óvodások személyiségfejlődésében
2. a művészetek iránti fogékonyság, az alkotásvágy és önkifejezés fejlesztése, az értelmező és műértő olvasás kialakítása; szövegértés fejlesztése
3. idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése
4. kézügyesség, alkotóképesség fejlesztése
5. történelmi múltunk, helyi kultúránk megismerése
6. számítástechnikai és matematikai kompetenciák bővítése
7. környezettudatos életmódra való nevelés.

A foglalkozások során különös hangsúlyt fektet Egyesületünk a múzeumokkal, könyvtárakkal, levéltárakkal való együttműködésre (lásd Kihelyezett történelem óra, MŰV-ÉSZ Fejlesztősarok szakkör), az alkotóművészeti és idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, valamint a környezettudatos életmódra való nevelésre.

Tervezett tevékenységek bemutatása:
A 12 nevelési-oktatási intézményben az alábbi tanórán kívüli szabadidős kompetenciafejlesztő programok megvalósítását tervezzük 18 hónap alatt:

I. TÉMAHETEK/NAPOK
1. Témahét óvodásoknak: A játék hete: „Jó játék a hulladék!”
2. 2+3K Kreatív Kuckó (kreatív-komplex-környezettudatos) (témahét)
3. „Divat, mánia, szükséglet….mindennapi környezetvédelmünk” (témanap)
A témanapok/hetek célja: a játékosság, a fantázia szárnyalását segítik elő, valamint a felelősségteljes, környezettudatos életvitel gyakorlati megvalósításának lehetőségeit célozzák meg.

II. HETI SZAKKÖR
1. MŰV-ÉSZ Fejlesztősarok (művészetek: irodalom, zene, tánc, képzőművészet)
2. Internet az idegen nyelvtanulás szolgálatában – angol nyelven
3. Internet az idegen nyelvtanulás szolgálatában – német nyelven
4. „Barátunk, a Google” (információkeresés, szöveges és vizuális tartalmak létrehozása)
A heti szakkörök célja: a művészetek iránti fogékonyság, az alkotásvágy és önkifejezés fejlesztése, valamint az idegen nyelvi és számítástechnikai kompetenciák fejlesztése.

III. HAVI SZAKKÖR
1. Kézműves – manuális készséget fejlesztő szakkör
2. HUNgarikum Klub – kulturális örökségi értékeink
A havi szakkörök célja: az alkotás és képzőművészet iránti igény felkeltése, a közösségi alkotások létrehozásának megtapasztaltatása, a manuális készségfejlesztés; a kulturális örökség megismerése, tisztelete.

IV. VERSENY/VETÉLKEDŐ
1. Matematika verseny
2. Horvát anyanyelvi verseny (a horváth nemzetiségi Nakovich Mihály Általános Iskolában)
A versenyek, vetélkedők a gyermekek kulturált versenyzési készségét, a szabályos játék tiszteletét kívánják fejleszteni megismerve mindeközben más nyelvek, kultúrák sajátosságait; fejlesztve matematikai készségüket.

V. TEHETSÉGGONDOZÓ,-FEJLESZTŐ, FELZÁRKÓZTATÓ KISCSOPORTOS FOGLALKOZÁS
1. Angol olvasósarok: „English speakers’ society”
2. Német olvasósarok
A kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozások a tanulók más nyelvek és kultúrák iránti toleranciáját, érdeklődését, tájékozottságát növeli.

VI. KULTURÁLIS ÓRA
„Kihelyezett történelem óra”: Sopron kulturális intézményeit látogatják meg a résztvevők.
A tevékenység célja: ismerkedjenek meg a helyi környezetük kulturális intézményeivel. A tanulók ismerjék meg, szeressék meg a környék múltját, történetének sokszínűségét, helytörténetét.

Összesen: 382 alk., 882 óra 878 fő (óvodás és iskolás).

,,Nem formális és informális tanulási programok a Soproni TIT szervezésében” EFOP-3.7.3-16

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZAKedvezményezett neve: Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat
Projekt címe: Nem formális és informális tanulási programok a Soproni TIT szervezésében
Szerződött támogatás összege: 80.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

 

Projekt tartalma: Egyesületünk a projekt megvalósításának 24 hónapja alatt az alábbi rendszeres, több alkalomból álló kompetenciafejlesztő programok megvalósítását tervezi:

1. TANFOLYAMOK

 • 1. 1. Karriermenedzsment tanfolyam: lezajlott

 

ZXKarriermenedzsmentSzo_ro_lap-001

 • 1.2. „Társadalmi szerepvállalás és önkéntesség” tanfolyam: lezajlott

ZXTa_rsadalmiszerepva_llala_sSzo_ro_lap-001

 • 1.3.„Önfejlesztés és egyéniségépítés” tanfolyam: lezajlott

373OnfejlesztesSzorolap-001

 • 1.4. Kulturális turizmus tanfolyam: lezajlott

373KultTurizmusSzorolap-page-001

2. KLUBFOGLALKOZÁS

 • 2.1. „Tanulás tanulása”: csoportos és egyéni tanulástechnikai gyakorlatok elsajátítása az élethosszig tartó tanulás jegyében: lezajlott

ZXTanula_sTanula_saSzo_ro_lap-001

 • 2.2. Pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság klub: lezajlott

ZXPe_nzu_gyikulturaSzo_ro_lap-001

3. HAVI SZAKKÖR

 • 3.1. Digitális írástudás, e-ügyintézés: lezajlott

ZXDigita_lisi_ra_studa_sSzo_ro_lap-001

4. HETI SZAKKÖR

 • 4.1. Német nyelvi szakkör kezdőknek: lezajlott

ZXNe_metszakko_rSzo_ro_lap-001

 • 4.2. Német nyelvi szakkör haladóknak: lezajlott

ZXNe_metszakko_rHALADO_Szo_ro_lap-001

 • 4.3. Aktív állampolgárságra nevelő szakkör: lezajlott

373AktivizálódjSzórólap-001

5. ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT

 • 5.1.Előadássorozat csillagászat témakörben: lezajlott

ZXCsillaga_szatSzo_ro_lap-001

6. MŰHELYFOGLALKOZÁS

 • 6.1.Hogyan csökkentsük ökológiai lábnyomunkat?: lezajlott

 

7. MŰVÉSZETI CSOPORT, ALKOTÓCSOPORT

 • 7.1. Alkotóműhely – Digitális kreativitást fejlesztő, alkotó csoportfoglalkozás: lezajlott
 • 7.2. Faműves alkotócsoport: lezajlott

 

8. FOGLALKOZÁSSOROZAT

 • 8.1. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetenciák: lezajlott

 

 • 8.2. Hagyományos népi mesterségek, népi kultúra: lezajlott

9. SZABADEGYETEM

 • 9.1. Egészségtudomány: Mentális és testi egészségünk megőrzése: lezajlott

ZXMenta_lisTestiEge_szse_gSzo_ro_lap-001

 • 9.2. Társadalomtudomány: Történelem – Helytörténet: lezajlott

ZXTa_rsadalomtudSzabadEgyetemSzo_ro_lap-001

 • 9.3. Kertészettudomány: lezajlott

ZXKerte_szettudSzabEgyetemSzo_ro_lap-001

A tanulási programokon összesen 400 fő vett részt. Az önállóan támogatható (kötelező) tevékenységeken túl egyéni mentorálást, tanácsadást, segítségnyújtást is tervezett a tanulási programok résztvevői számára.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00007

Kezdd könnyen az iskolát!

Kezdd könnyen az iskolát!
Tanévkezdő délelőtt a Soproni TIT-ben 2020. 08. 29-én szombaton 9 órától
Helyszín: Soproni TIT nagyterme

Témáink:
tanulási módszerek-távoktatás/motiváció
eredményes nyelvtanulás/tréning
család-iskola/közös célok

Előadások:
09.00 órától Tanulni könnyű, de hogyan?
Előadó: Győri Edit tanulás-módszertani tanácsadó, a Tanulni Könnyű Tanoda alapítója
Győri Edit 30 éves tapasztalattal a háta mögött ízelítőt ad abból,
hogyan tudunk segíteni gyermekünknek (és magunknak),
hogy a tanulás könnyebb legyen.
Hogyan válik eredményesebbé a távtanulás?

10.00 órától Négy dolog, ami nélkül nem megy
Előadó:
Tobler Katalin nyelvtanár
Az idegen nyelv elsajátításának négy kritériuma.
Mi segíthet abban, hogy rendszeresen és
végi motiváltan tanuljunk egy idegen nyelvet?
Hogyan vállaljunk felelősséget a saját
nyelvtanulási karrierünkért?
Memorizálási technikák.

11.00 órától Család és iskola kapcsolata
Előadó: Bartha Marianna óvodai–iskolai szociális segítő,
a  Sopron és Környéke Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézete munkatársa
Biztonságos hídnak kell épülni a család és az iskola között,
hiszen a gyermek közlekedik rajta. Mindkét „intézmény” az Ő javát akarja.

+++ Konzultációs lehetőség
+++ Memorizálási technikák tréning

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Trianon I-II. előadások

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt következő rendezvényeinkre!

Trianon I-II.
I. A függetlenség ára
II. A talpraállás esélyei

Dr. Tóth Imre múzeumigazgató dupla előadást tart a Soproni TIT-ben 2020. június 30-án és július 7-én 18 órától.

A két előadás (Trianon: A függetlenség ára; Trianon: A talpraállás esélyei) az első világháború utáni Magyarország és Közép-Európai bajaival, a válságból való kilábalás lehetőségeivel és korlátaival foglalkozik.

Az ismert tényeken kívül talán kiderül belőle, mennyit vesztettek a sokat nyerő győztesek, és mennyit nyert a legmélyebbre taszított vesztes.

Trianon_Soproni_TIT

Újra kinyitottunk!

Örömmel jelentjük, hogy a Soproni TIT újra kinyitott, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Ismét elérhetőek terembérléssel kapcsolatos szolgáltatásaink is!

A nyári nyitvtartási rend a következőképpen alakul:

Hétfő: 14.00-18.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: –
Csütörtök: 14.00-18.00
Péntek: –

Telefonszámaink változatlanul az alábbiak:

99/511-630
20/916-8654

Rendezvényeinket elhalasztjuk!

A fennálló helyzetre tekintettel, szem előtt tartva az Önök és előadóink biztonságát és egészségét, rendezvényeinket bizonytalan ideig elhalasztjuk.

Azonban ez idő alatt sem tétlenkedünk, online játékra hívjuk Önöket, melynek részleteit hamarosan közzétesszük!

,,Magyarok maradtunk”

A 150 éves Soproni Városszépítő Egyesület jubileumi sorozatának keretében

2019. december 17-én kedden 18 órakor
,,Magyarok maradtunk” címmel
Dr. Tóth Imre PhD. igazgató, történész tart előadást.
Sopronban és a nyolc faluban a 26.900 szavazásra jogosult polgár közül 24.063-an éltek döntési jogukkal, Közülük 15.334-en Magyarországra, 8277-en Ausztriára voksoltak. Ausztria tiltakozott a Nagykövetek Tanácsánál, és megpróbálta megsemmisíttetni a népszavazás végeredményét. December 23-án azonban Párizsban elutasították az osztrák panaszokat, öt nappal később pedig Hainisch osztrák szövetségi elnök aláírta azt a nemzetközi okmányt, mely a békeszerződéseket módosítva, Sopron nélkül is elismerte Nyugat-Magyarország elcsatolását.

SoproniTIT_dec_17_SVM_page-0001

Légi események Sopron vármegyében

A 150 éves Soproni Városszépítő Egyesület jubileumi sorozatának keretében
2019. december 12-én csütörtökön 18 órakor
Légi események Sopron vármegyében- Bombatámadások a leghűségesebb város ellen címmel
Dr. ifj. Sarkady Sándor PhD SOE KKL tudományos kutató tart előadást.

A Sopront és környékét 1944-1945-ben ért amerikai és szovjet légitámadások története. A nagy soproni tűzvész óta (1676) ez volt a városunkat ért legsúlyosabb pusztítás anyagi és emberi életekben egyaránt. Városképünk már soha többet nem lehetett a régi. Az áldozatok pontos számát ma sem ismerjük. A polgári és katonai áldozatok előtt egyaránt tisztelgünk.

SoproniTIT_dec_12_SVM_page-0001

A Csellengők hídja

2019. december 4-én szerdán 17 órakor
Incze Zsuzsa, a Csellengők című műsor főszerkesztője, producere, riportere tart előadást.
Talán soha nem volt még oly nagy szükség a veszélyek megismertetésére, a megelőzésre, mint napjainkban, hiszen az eltűnt kiskorú lányok száma egyre nő, egyre több az ÁLDOZAT, az elszökött, külföldre elcsalt, vagy éppen prostitúcióra kényszerített gyermek és felnőtt! Világszerte egyre nagyobb teret hasít magának az EMBERKERESKEDELEM, s ezen belül a LÁNYKERESKEDELEM.

So_TIT_csellengok_eloadas

Bepillantás egy madármentő központ életébe

Időpont:   2019. december 3. kedd 18 óra
Előadó:
    Ottó Erzsébet madárgondozó
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Kőszegen működő Madárvédelmi Mentőközpontjában 1994 óta foglalkoznak sérült madarak mentésével és repatriációjával. Ez idő alatt több, mint 4000 bajba jutott madárnak nyújtottak segítséget. Fő céljuk, hogy az évente bekerülő több száz sérült vagy elárvult madár közül minél többen visszakapják a szabadságukat. A mentőközpontban zajló munka bemutatása mellett fontos tudnivalók is elhangzanak arra vonatkozólag, hogy mit tegyünk, ha madárfiókát vagy sérült madarat találunk. Az előadás során lehetőség nyílik testközelből is megismerkedni egy tollas meglepetés vendéggel.

SoproniTIT_december_3

Igazságot a Velociraptornak! : Mit kapott a modern tudomány a dinoszauruszoktól?

Időpont:   2019. november 26. kedd 18 óra

Előadó:    Homor Péter levéltáros-könyvtáros, Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár

Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)

A modern tudomány népszerűsítésénél gondot jelent a közérthetőség. Mivel az elmúlt száz évben hatalmas fejlődésen ment keresztül, sokszor már a korszakos eredményekhez vezető elméleti háttér és a módszerek ismertetése is gondot jelent. Nem beszélve arról, hogy más érdekes a nagyközönség és a kutató közösség számára. Azok az eredmények, amelyeknek nem látszik az elsődleges jelentősége további hátrányban vannak közismertség terén.

A tollas dinoszauruszok felfedezése nagy mértékben átalakította tudományos ismereteinket ezekről a régen kihalt állatokról. Egy ilyen új eredmény hatása egész máshogy érvényesül, mint egy orvosi felfedezésé. A dinoszauruszok közönségfilmek, népszerű könyvek szereplői, gyermekjátékokat formáznak belőlük. Vajon ilyen esetben hogyan kerülnek át az új tudományos eredmények a köznapi gondolkodásba? Mi a szórakoztatóipar, a játékgyártók reakciója az új tudományos tényekre? Előadásomban a tollas dinoszauruszokról szóló új tudományos eredmények rövid ismertetése után ezekre a kérdésekre keresem a választ.

SoproniTIT_november_26