NYERTES PÁLYÁZATAINK

Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (2024) / Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2024. / Nemzeti összetartozás kollégium - Vegyes támogatás 2024.

Elnyert összeg: 3 800 000 Ft

Időszak: 2024.04.01. - 2025.03.31.

Elnyert összeg: 2 700 000 Ft

Időszak: 2023.04.01. - 2024.03.31.

 

Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (2022) / Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2022. / Nemzeti összetartozás kollégium - Vegyes támogatás 2022.

Elnyert összeg: 2 000 000 Ft

Időszak: 2022.04.01. - 2023.03.31.

 

Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (2021) / Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2021. / Nemzeti összetartozás kollégium - Vegyes támogatás 2021.

NEAO-KP-1-2021/6-000792 - "A Soproni TIT működési és szakmai támogatása 2021-ben"

Elnyert összeg: 3 200 000 Ft

Időszak: 2021.04.01. - 2022.03.31.

Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (2020) / Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020. / Vegyes támogatás 2020.

NEA-TF-20-O-V-0365 - "A Soproni TIT működési és szakmai támogatása 2020-ban"

Elnyert összeg: 1 800 000 Ft

Időszak: 2020.04.01. - 2021.09.30.

Az EFOP-3.7.3-16-2017-00007. számú „NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁSI PROGRAMOK A SOPRONI TIT SZERVEZÉSÉBEN” elnevezésű projektre a Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat sikeres pályázatot nyújtott be, így 80 000 000 Ft-ot nyert el a megvalósításra.

Pályázat célja: Sopronban és a Sopron-Fertődi kistérségben élő – elsősorban – hátrányos helyzetű felnőttek kompetenciafejlesztése érdekében nem-formális és informális tanulási lehetőségek nyújtása bizonyítvánnyal, tanúsítvánnyal nem záruló tanulási formák (9 féle: 1. tanfolyam, 2. klubfoglalkozás, 3. havi szakkör, 4. heti szakkör, 5. ismeretterjesztő előadássorozat, 6. műhelyfoglalkozás, 7. művészeti csoport, alkotócsoport, 8. foglalkozássorozat, 9. szabadegyetem) megszervezésével.

Célcsoport: Sopron és a Sopron-Fertődi kistérség lakossága. Közülük is kiemelt célcsoportunk: a köznevelésben részt nem vevő (fiatal) felnőttek, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek. A szociokulturális hátrányokkal érintettek, az inaktívak mellett a fogyatékossággal élőket is bevontuk tanulási programjainkba.

Az alábbi hátrányos helyzetű csoportokat sikerült bevonnunk: - munkanélküli háztartásban élő résztvevők, - egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők, - intézményekben élők (pl. szociális bentlakás), - fogyatékossággal élő résztvevők, - iskolai oktatásból lemorzsolódottak, - GYED-en vagy GYES-en lévők, - alacsony végzettségűek, - képesítés nélküliek (érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkezők), - pályakezdő munkanélküliek (minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban).

A megvalósítás időszaka: 2018. 02. 01. – 2020. 01.31.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00026. számú „SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK A SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉGBEN” elnevezésű projektre a Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat sikeres pályázatot nyújtott be, így 30 000 000 Ft-ot nyert el a megvalósításra.

Pályázat célja: Sopronban és vonzáskörzetében élő óvodás- és iskoláskorú gyermekek kompetenciafejlesztése érdekében értelmes szabadidő eltöltési alternatívát nyújtson tanórán kívüli kreatív foglalkozások (heti/havi szakkör, tehetséggondozás, verseny, témanap/hét, kulturális óra) megszervezésével. Egyesületünk mindezt az előzetes igényfelmérések eredményei, a helyi pedagógiai program és a tervezésbe bevont célcsoport elvárásai alapján tette meg: - a tanulók kézügyességének, - értelmező olvasási készségének, - anyanyelvi és idegen nyelvi, valamint informatikai és matematikai kompetenciájának fejlesztésével, - a környezettudatos életmód alapelveinek és a helyi kulturális/történeti örökség megismertetésével, különös tekintettel a tehetségesek felemelésére, fejlesztésére, gondozására és a hátrányos helyzetű tanulók szellemi potenciáljának kiaknázására, felzárkóztatására.

Elsődleges (közvetlen) célcsoportunk: óvodások, valamint általános- és középiskolások. Közülük is kiemelt célcsoportunk: a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alulteljesítők.

Másodlagos célcsoport: a programokon résztvevők szülei, ill. fogyatékkal élő tanulók. Foglalkozásainkon az egészséges tanulók érzékenyítését is terveztük, hogy elfogadóbbakká, toleránsabbakká váljanak a hátrányos helyzetű, a fogyatékkal élő társaik iránt.

12 soproni és környéki nevelési-oktatási intézmény szereplőivel alakítottunk ki szakmai kooperációt. A célcsoport zömét főként azon általános és középiskolás - humán és természettudományi, különösképpen számítástechnika (digitális írástudás), művészetek, kultúra/történelem, kézművesség, idegen nyelv (angol/német), matematika és környezetvédelem iránt érdeklődő - diákok képezték, akiknek legalább 30%-uk hátrányos helyzetű. 60 fő óvodást, 825 fő iskolást vontunk be programjainkba, azaz összesen 885 főt.

 A megvalósítás időszaka: 2018. 09. 01. – 2020. 02. 29.