Dr. Nikolics Károly (1918-2000)

gyógyszerész, gyógyszerkutató, a gyógyszerészeti tudományok akadémiai doktora, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság oszlopos tagja

 

 

Dr. Nikolics Károly Sopronban született 1918-ban, gyógyszerész családból. A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett gyógyszerészi oklevelet 1940-ben. Gyakornoki éveit édesapja gyógyszertárában (Oroszlán Gyógyszertár) töltötte. A gyógyszerészi diploma megszerzése után Budapesten, a Szerves- és Gyógyszerészi Kémiai Intézetében kezdett el doktorjelöltként dolgozni. 1943-ban készült el egyetemi doktori értekezése: „Néhány gyógyszerkönyvi készítmény tartalmi meghatározása” címmel. Közben az intézet tanársegédje lett. A háború után édesapja megrendült egészségi állapota miatt 1945-ben átvette a családi gyógyszertár vezetését, így visszakerült szülővárosába, Sopronba. A háborús károk után nehezen magára találó soproni gyógyszerészet szolgálatában igyekezett a már megszerzett ismereteket, kapcsolatokat, tapasztalatokat felhasználni.
A gyógyszertárak államosítása (1950. július) után az addigi tulajdonosokat, bérlőket más gyógyszertárakba helyezték át. A Than Károly Patika vezetőjeként végzett magas szintű fejlesztési tevékenysége folytán ez a gyógyszertár az Egészségügyi Minisztérium kísérleti gyógyszertára lett. Kitűzött célját, miszerint vidéki gyógyszertár mostoha körülményei között is lehet tudományos munkát végezni, részben sok ember összefogásával, részben nagy elszántsággal, ambícióval és lelkesedéssel tudta csak megvalósítani. A gyógyszerészek számára továbbképző tanfolyamok szervezésében, az 1972-ben elindult gyógyszertári asszisztens képzésben illetve a gyógyszerész hallgatókkal való foglalkozásban, a gyógyszerész-utánpótlás nevelésében is aktív szerepet vállalt. Patikai körülmények között elkészített mikroanalitikai tárgyú értekezésével először kandidátusi fokozatot szerzett, majd hazai s részben külföldi intézetekkel való együttműködése révén a gyógyszeranalitika és a krisztallográfia határterületével foglalkozott. Ennek alapján 1977-ben a gyógyszerészeti tudomány doktora fokozatot érte el. 1978-ban címzetes egyetemi tanár lett. Tudományos munkásságát 9 könyv, ill. továbbképző kiadvány, 150 tudományos közlemény őrzi. Az 1990-es években a Soproni TIT alelnökeként is tevékenykedett.
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság országos elnöke volt 1982–1991 között. Szerteágazó tudományos és közéleti tevékenysége mellett a Than Károly Patika vezetője maradt. A mindennapi gyógyszertári feladatok, az orvosokkal való napi kapcsolattartás, a betegekkel való foglalkozás, tanácsadás ugyanolyan fontos része volt munkájának. Dr. Nikolics Károly 2000. szeptember 16-án hunyt el. Emlékét a gyógyszerészeken kívül többek között a 2004. szeptember 17-én a Fő téren, a Patika Múzeumnál felavatott emléktábla is őrzi.