Dr. Környei Attila (1940-2000)

1940. március 26-án született Győrött. A soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, kitűnő eredménnyel. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 1963-ban magyar-történelem szakon tanári oklevelet szerzett. Már középiskolásként Csatkai Endre “tanítványai” közé tartozott. Egészségi okok miatt választotta a tanári pálya helyett a Soproni Múzeum történész muzeológusi állását. Ez egyben azt is jelentette, hogy a múzeum újkori történeti, iparművészeti és képzőművészeti gyűjteményei tárgyi gyarapításának gondjai is a vállára nehezedtek. Muzeológusként első erőpróbája 1965-ben, az új helytörténeti kiállítás megrendezése volt, amely nagy szakmai és közönségsikert aratott. E kiállításhoz kapcsolódva készített az iskolai történelemtanításhoz kiegészítő tanmenetet, szervezett a pedagógusoknak szakmai továbbképzést, melynek köszönhetően megszaporodtak az iskolai osztályok látogatásai a múzeumban, a helytörténeti vetélkedőkön pedig rendszeresen diákcsoportok vettek részt. Hosszú évekig a Soproni TIT alelnöke volt.
Életműve részének tekinthető a Széchenyi-kultusz felélesztése. A Magyar Közlekedési Múzeum kezdeményezte nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum előkészítésébe Környei Attila tevékenyen bekapcsolódott. Az emlékmúzeum állandó kiállítását is ő szervezte. Ez idő óta igazgatója a múzeumnak. A magyar történettudomány és a magyar múzeumok történetében jelentős eseménynek számított a múzeum megnyitása. Százezrek látogatták évente az elegánsan rendezett, európai színvonalú kiállítást és a cenki kriptában nyugvó Széchenyi István sírját. Ugyanilyen fontos volt a népfőiskolai hagyományok felélesztése, melynek fő szervezője a Széchenyi Kör és Környei Attila volt.
1973-ban Summa cum laude doktori vizsgát tett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Számtalan tudományos cikke mellett Környei Attilát Széchenyi életműve egy kötet összeállítására sarkallta, amely a 200. születési évforduló tiszteletére 1991-ben, “Gróf Széchenyi István gondolatainak gyűjteménye” címmel jelent meg. A válogatást végző Környei Attila máig időszerű és tanulságos, iránymutató Széchenyi gondolatokat adott az olvasó kezébe. E kiemelkedő, országra szóló eredmények mellett végezte a Soproni Múzeum igazgatását is, 1990 januárja óta. Muzeológusi, múzeumszervezői és közművelődési tevékenységéért számos elismerést kapott, 1991-ben a Magyar Köztársaság Középkeresztjének Polgári fokozatát vehette át – de meg kell említenünk a Soproni Múzeum közösségének adott Pro Urbe Sopron kitüntetést is, amelyet a múzeum nevében, 1992-ben vehetett át Környei Attila.