TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKA VERSENY

Kedves Versenyzők!
VÁLTOZÁS A MEGYEI FORDULÓ IDŐPONTJÁBAN!
A MEGYEI FORDULÓT jövőre 2020. MÁRCIUS 20-ÁN PÉNTEKEN DÉLUTÁN 16.00 ÓRAI kezdettel tartjuk!
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2019/2020. tanévre is meghirdeti a TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKA VERSENYT. Ez sorrendben a negyvenkilencedik verseny, mely Magyarország legrégebbi iskolai matematika versenye.

A verseny célja:

A matematikai tudományos ismeretek terjesztése, a matematika népszerűsítése, matematika tehetséggondozás.
A matematika ismeretének és alkalmazásának hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az egyén személyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a matematika tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi pályaválasztásra. A tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának összehasonlítása 3-8. osztályosok körében, matematikai tudás mérésének lehetősége objektív eszközök segítségével.
A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsítése.

A verseny rendszere:

A verseny háromfordulós: helyi, megyei és országos szervezésű.
1. Helyi első fordulót az iskolák házi verseny keretében szervezhetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi évek tapasztalataira építve, a megyei forduló rendezőivel egyeztetve javaslunk lebonyolítani. A forduló feladatait a helyi tanárok állítják össze. Helyi, házi verseny megszervezése nem feltétele a megyei/területi fordulón való részvételnek.
Időpontja: 2020. február hónap.

2. Megyei/ területi forduló, melyeket a verseny szervezői helyben valósítanak meg.
A megyei fordulóra történő jelentkezés határideje: 2020. március 6. /péntek/
Amennyiben a versenyző megkülönböztetett bánásmódot igényel (pl. feladatsor nagyítása), kérjük, a jelentkezéskor jelezze a megyei szervezőnek.
Megyei forduló időpontja:
2020. március 20. /péntek/ délután 16.00 óra.
A verseny nevezési díja Magyarországon egységesen 1.200.- Ft, melyet a verseny szervezője közvetlenül szed be a résztvevőktől és abból a megyei forduló népszerűsítését (dokumentáltan) és lebonyolításának költségeit fedezi.
3. Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Budapesten, ahová évfolyamonként a legtöbb pontot elért, legjobb teljesítményt nyújtó versenyzőket hívják be.
Általános tudnivalók:
A 3-4. osztályosok versenyfeladatának megoldására 60 perc, az 5-8. évfolyamosok számára 90 perc áll rendelkezésre. Elektronikus segédeszközök és külső segítség igénybevétele a verseny egyik fordulójában sem lehetséges. Fontos információk a feladatok megoldásához:
1) Minden feladat 7 pontot ér.
2) Minden állítást szükséges indokolni, kivéve akkor, ha a feladat szövege azt tartalmazza, hogy “nem szükséges indoklás”.
3) Az eredmény puszta közlése (ha nem szerepel az, hogy “nem szükséges indoklás”) 1 pontot ér.
A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirataiban – Élet és Tudomány hetilap, Természet Világa havilap – megjelenő írásai és honlapjai segítik. A versenyről folyamatosan informáljuk az érdeklődőket a www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu portálon.

A XLVIX. TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKA VERSENNYEL kapcsolatban további információ kérhető a czifrikbarbara@ixam.hu címen.