Előadások

Előadás: A korai évek örökké tartanak (…avagy tudom mit csinált a gyermeked nyolcéves koráig…)
Időpont: 2019. január 22.kedd 18 óra
Előadó: Dr. habil Varga László PhD dékán, Soproni Egyetem
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
Az emberi elme egy titokzatos szerv, mely állandó kihívások elé állítja a tudósokat és a kisgyermeknevelőket. Születéstől nyolcéves korig az agy olyan, mint egy mágikus szivacs –mindent magába szív. Ez az elme fejlődésének legszenzitívebb időszaka, a „lehetőségek ablaka” –ekkor tanul az emberi elme a legtöbbet környezetéből. Az ablak viszonylag rövid ideig van nyitva, becsukódásával párhuzamosan az alapvető agyi struktúra kiépülése is lassan befejeződik.

 

Előadás: RETRO-Sopron: A kereskedelem színtere: a Várkerület
Időpont: 2019. január 29.kedd 18 óra
Előadó: Bolodár Zoltán fotó-adattáros
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
A Várkerületen zajló árucsere történetében számos fordulópontot jelölhetünk ki. Ezek nem precízenkijelölhető dátumok, de mindenképpen egy új korszak eljövetelét jelentették. Hogyan formálta a Várkerületet a változó kereskedelem? Elénk tárja, e múltidéző „képmutogatás”.

 

Előadás: Az Ikva és vízimalmai
Időpont: 2019. február 5. kedd 18 óra
Előadó: Bódi Ottó nyugalmazott tanár
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
„ Az Ikván, ezen kis patakon több mint húsz malom működött a XIX. században. Érdekelt, hogy mit lehet róluk megtudni –mondja Bódi Ottó, Az Ikva és vízimalmai című helytörténeti kötet szerzője. –Könyvem megírására gyerekkori emlékeim inspiráltak. Módszeresen kezdtem felkutatni a múltjukat, sorsukat. A könyv három és fél éves kutatómunka eredményeit összegezi 120 oldalon, mintegy 250 képpel; archív fotókkal, rajzokkal, térképekkel és saját készítésű felvételekkel.”

 

Előadás: Selmec-Sopron kapcsolat 1919-2019
Időpont: 2019. február 19.kedd 18 óra
Előadó: Homor Péter levéltáros-könyvtáros, Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
Az előadásban szó esik a két város jelenében és múltjában tapasztalható közös vonásokról. A helytörténeti párhuzamokról, az oktatási intézményekről, melynek révén mindkét város méltán kiérdemelte az iskolaváros nevet és azokról a személyekről, akik működésükkel kötődnek mindkét városhoz.

 

Előadás: RETRO-Sopron: Bakaélet
Időpont: 2019. február 26. kedd 18 óra
Előadó: Bolodár Zoltán fotó-adattáros
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
A katonaélet helyszíneit -amelyek elsősorban a laktanyákat jelentették -igyekszik bemutatni az előadás. Nem csak az épületeket ismerhetjük meg, de bepillantást nyerhetünk például az első világháború alatti mindennapokba is. Az előadó kiragad történeteket, eseményeket, amelyek mind-mind egy város katonaéletét mutatják be az érdeklődőknek, a 20. századi bakaélet képein.

 

Előadás: Mit tudnak a madarak a klímaváltozásról?
Időpont: 2019. március 5. kedd 18 óra
Előadó: Pellinger Attila természetmegőrzési osztályvezető, Fertő-Hanság Nemzeti Park
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
,,Számos vándormadár nagyon érzékeny a környezeti változásokra. A növekvő hőmérséklet, a változó növényzet és a szélsőséges időjárás jelentős hatással lehet a madarak életére. Általánosságban elmondható, hogy a rövid-és középtávon vándorló madarak könnyebben alkalmazkodnak a klímaváltozás hatásaihoz, míg a nagy távolságokon keresztül vándorló madarak számára ez nagyobb akadályt jelenthet, mivel az ő vándorlásuk sokkal kötöttebb ritmusú, így az éghajlat-változás hatásai nagyobb hatást gyakorolnak az életükre.”

 

Előadás: Milyen állapotban vannak vizeink? A biológiai vízminősítés
Időpont: 2019. március 12. kedd 18 óra
Előadó: Szita Renáta, a Fertő-Hanság Nemzeti Park munkatársa
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
A vízminősítés módszertanának kidolgozása a XIX. század végén és a XX. század elején indult fejlődésnek. Ebben az időszakban az urbanizáció és az ipar fejlődésével együtt fokozódott a különböző víztestek és különösen a folyók szennyezettsége. Az egyre gyakoribb halpusztulások valamint az ivóvíz előállítására alkalmatlan, szennyezett vizek valósággal kikényszerítették, hogy a szakemberek és a hatóságok komolyan foglalkozzanak a kérdéssel.

 

Előadás: Járt-e ember a Holdon?
Időpont: 2019. március 19. kedd 17 óra
Előadó: Suminszky Nándor űrkutató
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
Igaz volt-e a híres Armstrong-sztori? Miért lobog a zászló a légüres térben a Holdon? Miért nem látszanak a csillagok? Hogyan került egy C betű az egyik kőzetre? Hol készültek a felvételek; a Holdon vagy egy nagyméretű katonai sátorban, a Földön? Egy szabványos összeesküvés elméletről vagy egy világméretű csalásról van szó?

 

Előadás: RETRO-Sopron: Rekonstrukciók
Időpont: 2019. március 26.kedd 18 óra
Előadó: Bolodár Zoltán fotó-adattáros
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
Belváros rekonstrukció, világítás rekonstrukció, épület rekonstrukció stb. … Ezt a témát járjuk körbe. Lesz szó műemlékvédelemről és a Soproni Ingatlankezelő Vállalatról, amely az 50-es, 60-as évek lehangoló állapotú lakásállományát kezelte. Sokszor az erejét meghaladó módon próbált úrrá lenni a feladatokon. Hogy milyen volt a lakáshelyzet a Kádár-korszakban? Erre is választ kapunk!

 

Előadás: A tuskógomba fajok vizsgálata és a biológiai védekezés lehetőségei
Időpont: 2019. április 16.kedd 18 óra
Előadó: Dr. Sipos György tudományos főmunkatárs, Soproni Egyetem, Funkcionális Genomika és Bioinformatika Intézet
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
A tuskógomba fajok világszerte az erdők természetes talajlakó társlakói, amelyeknek egyes telepei (egyedei) a Föld felszínének legnagyobb méretű és leghosszabb életkorú élőlényei közé tartoznak. Ezen fajok a növényi sejtfal minden nagymolekulájú összetevőjét (lignin, cellulóz, pektin) képesek lebontani. Az Armillaria fajok nagy részét ugyanakkor a legsúlyosabb erdőkárosító gombafajok között tartják nyilván.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Előadás:    Isonzó, Limanowa, Ojtoz – Az első világháború csatái
Időpont:    2018.10.09. kedd 18 óra
Előadó:     Osváth Ádám történész
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
Az első világháború volt az első olyan összetett hadi eseménysorozat, ami az egész világot, és a világról való gondolkodásmódunkat is átszabta. Megszűnt a hátország nyugalma, a front mindenütt éreztette hatását. Soproni ezredek, soproni katonák harcoltak az Isonzó mentén, de az ő hadi erejüknek és szerencséjüknek volt köszönhető, hogy megnyerték az ojtozi vagy a limanowai csatát. Megvizsgáljuk az előadásban a csaták előkészítését, lefolyását, a hátország helyzetét a csata időpontjában, valamint hogy Sopron városa hogyan ápolta, ápolja ezeknek a győztes, hősi csatáknak az emlékét.
Az előadás után a Fertőszentmiklósi Férfi Dalkör bakanótákat énekel.

 

Előadás:    Országépítő családok, Széchényiek-Széchenyiek és gróf Esterházyak
Időpont:    2018.10.16. kedd 18 óra
Előadó:     Huiber Edit történész
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
Az előadás során az érdeklődők megismerhetik a Széchényi-és a gróf Esterházy-család közötti párhuzamokat és kapcsolódásokat.

 

Előadás:    Hogy állunk az idővel?
Időpont:    2018.10.30. kedd 17 óra
Előadó:     Bán András csillagász, a Magyar Csillagászati Egyesület tagja, Budapest
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
Az idő a változás mérését hivatott szolgálni, de mit is jelent az emberiség számára az idő? Belső időérzékelésünket számtalan tényező, esemény formálja, alakítja: az ébresztőóra hangja előtti automatikus ébredés, a végcélhoz vezető út időtartamának kiszámítása fejünkben a szubjektív időérzékelés által válik lehetővé. A történelem folyamán az időmérési módszerek fejlődése az emberi gondolkodásra is nagy hatással volt, ma már a csillagidőt, avagy a szoláris időt is mérhetjük, amely a Földnek a Nap körüli keringésén alapul.

 

Előadás:    Internet a világűrből /a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából/
Időpont:    2018.11.06. kedd 17 óra
Előadó:     Dr. Bacsárdi László egyetemi docens, Soproni Egyetem
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
Ugyan az Internet már mindennapjaink részének tűnik, de jelenleg is több milliárd embernek nincs hozzáférése a világhálóhoz. A problémát felismerve több különböző technikai elképzelés fogalmazódott meg. A Google ballonok, a Facebook korábban drónok, a OneWeb és a SpaceX műholdak segítségével szeretne internet-hozzáférést biztosítani – utóbbi több mint hatezer műholdat szeretne Föld körüli pályára állítani a közeljövőben.
2015-ben egy harminc fős nemzetközi csoport – amelynek az előadó is tagja volt – áttekintette a “sky-fi” különböző technikai lehetőségeit, üzleti alkalmazási területeit és ajánlásokat fogalmazott meg az ENSZ Világűrbizottság számára. Eredményeiket azóta már számos helyen bemutatták, 2016-ban például a Nemzetközi Világűrkongresszuson, 2017-ben pedig a „Room – The Space Journal” nemzetközi űrkutatási folyóiratban.

 

Előadás:    Prometheus átka: klímaváltozásról biológus szemmel /a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából/
Időpont:     2018.11.13. kedd 18 óra
Előadó:     Prof. Dr. Mátyás Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Soproni Egyetem
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
,,A jelenleg alkalmazott termőhely értékelés-rendszere és a célállományok kiválasztása, ami a szaporítóanyag-igényt és az üzemmódot meghatározza, a múlt tapasztalataira épül, mert a múltból ránk maradt fafaj indikátorok alapján határozzuk meg a legfontosabb, fatermést, egészséget és fenntarthatóságot meghatározó termőhelyi tényezőt, a klímát. Azonban elérkezett az idő ennek felülvizsgálatára. Termőhelyeinket és telepítendő fafajainkat a közeljövőben várható feltételek alapján kell megítélnünk.”

 

Előadás:    Zarándokhelyek Győr-Moson-Sopron megyében /a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából/
Időpont:     2018.11.20. kedd 18 óra
Előadó:     Marics István teológiai tanár, szentszéki bíró, plébános, Győri Egyházmegye
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
,,A máriakálnoki Sarlós Boldogasszony kegykápolna zarándokhely. A szájhagyomány szerint egy kálnoki ember a közeli kút vizében találta meg a Boldogságos Szűznek papírra festett képét, és később a boldogságos Szűznek és Fiának hársfából faragott szobra is előkerült. A szerencsés megtaláló a szobrot úgy védte, hogy fölé minden oldalról nyitott épületet emelt. Ezt az épületet később egy remete zárt falú kis kápolnává alakította, gondozta a kegyhelyet. A kép alá az oltárra helyezte a szobrot. A kis kápolna 1633-ig, a második káplona 1873-ig maradt meg épségben. A mai kápolna 1874-ben nyerte el jelenlegi formáját.”

 

Előadás:   Élni jó. Hallani kell. Előadás a hallás fontosságáról + ingyenes hallásszűrés az Amplifon jóvoltából /a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából/
Időpont:    2018.11.27. kedd 18 óra
Előadó:     Amplifon Hallásközpont audiológusa, Sopron
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
Fülünk a hallás érzékszerve. Nemcsak azért nélkülözhetetlen, hogy kommunikálni tudjunk a környezetünkkel, hanem fontos szerepet játszik a tájékozódásban, biztonságérzetben is. Felmérések szerint a lakosság 10%-ának van valamilyen fokú halláscsökkenése, mely általában lassan, fokozatosan jelentkezik. Kezdetben csak néhány hang tűnik el, nem az összes, így egy megszokott állapottá válik, mely nagyban megnehezíti a felismerését. Az előadás során az érdeklődők megtudhatják, hogyan előzhetik meg a halláscsökkenés kialakulását, milyen tünetei lehetnek a már fennálló problémának, továbbá rálátást kaphatnak a megoldási lehetőségekre.
Az előadást követően az Amplifon hallásközpont audiológusa ingyenes hallásszűréssel is segíti a jelenlévőket.

 

——————–   ——————–   ——————–   ——————-   ——————–   ——————–   ——————–

 

Előadás:    Hol a helyünk a világegyetemben?
Időpont:     2018.05.08. kedd 17 óra
Előadó:     Bán András csillagász, a Magyar Csillagászati Egyesület tagja, Budapest
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
Bán András első előadása az Univerzum végtelenségével foglalkozott április 3-án. Most azt mutatja meg nekünk, hogy ebben a határtalanságban hol van a mi civilizációnk és egyediségünk helye és határa.
Előadás:    Kártevő tuskógomba- a biológiai védekezés lehetőségei
Időpont:     2018.05.15. kedd 17 óra
Előadó:     Dr. Sipos György intézeti munkatárs, Soproni Egyetem Erdővédelmi Tanszéke
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
A tuskógomba (Armillaria) fajok világszerte az erdők természetes talajlakó társlakói, amelyeknek egyes telepei (egyedei) a Föld felszínének legnagyobb méretű és leghosszabb életkorú élőlényei közé tartoznak. Ezen fajok a növényi sejtfal minden nagymolekulájú összetevőjét (lignin, cellulóz, pektin) képesek lebontani. Az Armillaria fajok nagy részét ugyanakkor a legsúlyosabb erdőkárosító gombafajok között tartják nyilván. Az aktuális kutatási eredmények alapján e fajok fő jellegzetessége, hogy genetikai állományuk a többi gombafajhoz képest, jóval több, az aromás szerkezetű vegyületek teljes lebontásában részt vevő gént tartalmaz. E genetikai háttér előre vetíti az Armillaria fajok lehetséges felhasználását a környezetben felhalmozódó környezetszennyező aromás vegyületek lebontására, illetve az aromás vegyületek (lignin) teljes hatékony lebontása a biodízel előállításában nagyon komoly alternatívát jelenthet.
Előadás:    Ópium
Időpont:     2018.05.22. kedd 17 óra
Előadó:     Dr. Fazekas Ildikó pszichológus, címzetes főiskolai docens, Sopron
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
Hogy a technika fejlődésével lépést tartsunk, egyre korábban adunk gyermekeink kezébe okostelefont, tabletet. Az ajándékozás örömteli pillanatában vajon végiggondoljuk-e, hogy ezzel egy olyan eszköz birtokába kerül a gyermek, ami egy gombnyomással, finom érintéssel korlátlanul és szűretlenül tárja ki a világ minden szegletét? Gondolunk-e arra, hogy akár a függőséghez vezető út első lépéshez segítjük a gyereket ebben a pillanatban? Az előadás célja, hogy felhívjam a figyelmet erre a jelenségre.
Előadás:    Egyedül vagyunk? A földön kívüli élet lehetőségének kutatása
Időpont:     2018.05.29. kedd 17 óra
Előadó:     Homor Péter biológus, Sopron
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
Előadásomban a csillagászat és a biológia határterületén fekvő asztrobiológia főbb kutatási területeit mutatom be négy témakör köré csoportosítva: 1.) a földi élet keletkezése, a földi evolúció és az ebből levonható párhuzamok a Földön kívüli élet kutatásában. 2.) Lakható bolygok keresese, ez élet lehetőségei a Naprendszerben. 3.) A földön kívüli értelem keresése, vagyis a SETI program (Search for Extraterrestrial Intelligence). 4.) Földönkívüli élet kutatasához kapcsolódó vizsgálatok a Földön.

 

Előadás:    Alapfokú újraélesztés- BLS (Interaktív bemutató óra!)
Időpont:     2018.03.27. kedd 17 óra
Előadó:     Sipőcz Katalin egészségügyi menedzser, Sopron
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
Az orvosszakmai elvárások szerint az életben tartáshoz ma már nem elég pusztán lélegeztetni, komplex újraélesztésre van szükség. Ha hirtelen rosszullét, összeesés vagy baleset kapcsán segítséget kell nyújtanunk, az úgynevezett BLS (Basic Life Support- felnőtt laikus alapszintű újraélesztés) lépéseit kell követnünk, ha ismerjük azokat.

 

Előadás:    Mekkora is a világűr?
Időpont:     2018.04.03. kedd 17 óra
Előadó:     Bán András csillagász, a Magyar Csillagászati Egyesület tagja, Budapest
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
Vajon mit lehet elmondani a nem feltétlenül szaktudományon nevelkedett halandónak a Világegyetem végtelenségéről? Térről, időről, léptékekről-gondolattársítások a mindennapjaink irányából.
Előadás:    A tavaszi újraéledés gyógynövényei
Időpont:     2018.04.10. kedd 17 óra
Előadó:     Hársné dr. Unger Klára szakgyógyszerész, Sopron
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
,,A természet annyira kegyes, hogy pont akkor, amikor szükséges, megjelennek jótékony, segítő gyógynövényei.”
Előadás:    Könyvbemutató előadás: Nemzeti Sírkert- Sopron
Időpont:     2018.04.17. kedd 17 óra
Előadó:     Vörös Ákos egyetemi oktató, a Lions Club tagja, Sopron
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
A Nemzeti Örökség Intézete 2016-ban felkérte a magyarországi Lions Clubokat, hogy fogják össze a sírkertekkel kapcsolatos teendőket. Ekkor született meg egy összefoglaló kötet gondolata, amelyben negyvenhárom, a városhoz sok szállal kötődő, illetve Sopronban jelentőset alkotó  gondolkodó/művész portréját rajzolták meg a felkért szerzők.
Előadás:    A jelzőtüzektől a műholdakig
Időpont:     2018.04.24. kedd 17 óra
Előadó:     Dr. Bacsárdi László intézetigazgató, egyetemi docens, Soproni Egyetem
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
Az ember egy társas lény, de ahhoz, hogy üzeneteinket eljuttassuk társainkhoz, kommunikációra van szükségünk. Ennek rengeteg módját alkalmaztuk az elmúlt évszázadok során: kihasználva az emberi erőt hírvivőket és futárokat indítottunk, vagy éppen takarékoskodva az emberi erővel őrlángokkal és fáklyákkal jeleztünk. Majd az ipari forradalom után megjelentek a távírók, a rádiók, a vezetékes telefonok és a mobil távközlés, s megszületett a műholdas kommunikáció. Mindeközben rengeteg ember befolyásolta a kommunikációs vonalak alakulását. Volt köztük festő, zenetanár, sőt, még sírásó is. Miközben az üzenetek továbbítására szolgáló technikai lehetőségeink bővültek, úgy egyre többen próbáltak meg hozzáférni az üzenetek tartalmához – olyanok is, akiknek nem kellett volna. Az áttekintő előadás egy kultúrtörténeti barangolás egy kis űrkutatással fűszerezve, és arról szól, hogyan jutottunk el az üzeneteket szállító rabszolgáktól a jelzőtüzeken át napjaink műholdas kommunikációjáig. Közben felteszünk egy speciális szemüveget, amelyen keresztül azt is megnézzük, milyen megoldásokat tudunk alkalmazni azért, hogy mindez biztonságos módon történjen.

 

Előadás:    Földközelben a világűr – avagy hogyan változtatja meg mindennapi életünket az űrkutatás
Időpont:    2018.03.06. kedd 17 óra
Előadó:     Dr. Bacsárdi László intézetigazgató egyetemi docens, Soproni Egyetem Informatikai és Gazdasági Intézete
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
Földünk egy csodálatos kék bolygó – ezt tanúsítják világűrben járt nagyköveteink személyes beszámolói és a műholdak felvételei is. A Szputnyik-1 volt az első űreszköz, amely Föld körüli pályára állt, és azóta az űrtechnológia fejlődése töretlen. Az űrhajósok új határokat hódítottak meg, 2000 óta pedig állandó az emberes jelenlét az űrben.
De az űrkutatás és az űrtevékenység nem csak néhány nagy ország költséges játékszere, hanem Földön töltött mindennapjaink szerves része lett. Használjuk navigációhoz, a távközlésben, időjárás előrejelzéséhez vagy éppen annak becslésére, mennyi termésünk lesz. Sőt, mindezen túl számos olyan technológiát kínál, amelyeket űrbeli környezetre fejlesztettek ki, és szép lassan megjelentek földi alkalmazásokban is.
A látványos képekkel illusztrált előadásban mindannyian közelebb kerülünk a világűrhöz. Szó lesz az űrtevékenység sokszínűségéről és hétköznapi hasznáról, kitekintéssel a magyar szakemberek nemzetközi közreműködésére és arra is, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az űrkutatás iránt érdeklődők számára.

Előadás:    Természetvédelemről másképpen
Időpont:    2018.03.13. kedd 17 óra
Előadó:     Tuba Jenő nyugalmazott vezető mentőtiszt, Sopron
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
,,1966-tól, amióta Sopronba költöztem, a növényvilág bűvöletében élek. Az elmúlt 50 évben parkokat építettem itt. Ma is küzdök ezek védelméért, jobbításáért.”

 

Előadás:    Táguló világegyetem – végtelen(?) univerzum
Időpont:     2018.03.20. kedd 17 óra
Előadó:    
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
Valójában a világegyetem folyamatosan nő. A csillagászok úgy gondolják, az univerzum tágulóban van – a világegyetem minden pontja egyre távolodik a többitől az idő múlásával. Nem arról van szó, hogy a csillagok vagy a galaxisok nagyobbá válnának, hanem az egyes objektumok közötti tér az, ami kitágul.

 

Előadás:    Földrengések Sopronban és környékén
Időpont:     2018.02.27. kedd 17 óra
Előadó:     Dr. Kiszely Márta tudományos kutató, MTA CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium, Budapest
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
Magyarország nem tartozik a földrengések által gyakorta sújtott országok közé, de a korabeli krónikák hazánk területén kipattant több, komoly károkat, sőt halálos áldozatot követelő földrengésről is beszámolnak. 1767. február 27-én történt az első regisztrált földrengés Sopronban. Melyek a földrengés-kutatás legújabb eredményei? Az előadáson többek között erről is szó lesz majd.

 

Előadás:    Tárlatvezetéssel egybekötött előadás – KIHELYEZETT SZABADEGYETEMI ELŐADÁS!
Időpont:     2018.02.20. kedd 16:45-től
Vendéglátó: Kiss Melinda muzeológus, Sopron
Helyszín:     Találkozó: 16.45-kor a Soproni TIT előtt
1821. február 20-án született id. Stornó Ferenc. Ebből az alkalomból tárlatvezetéssel összekötött előadást hallgathatnak az érdeklődők a Storno-házban (Sopron, Fő tér 6.).

 

Előadás:    A kopár kert élete- védjük a ránk bízott örökséget!
Időpont:     2018.02.13. kedd 17 óra
Előadó:     Dr. Varga Mária környezetvédelmi szakmérnök agrármérnök, Sopron
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
Tél vége felé itt az ideje, hogy elvégezzünk olyan elmaradt munkákat kertünkben, melyekre a tavalyi évben már nem jutott időnk. Ugyanakkor gondolnunk kell a közelgő tavaszra, s ezzel együtt növényeinknek biológiai védekezést, kiemelten környezetkímélő eljárást kell biztosítanunk. Károsítók lehetnek vírusok, vírusszerű szervezetek, rovarok, gombabetegségek. Az előadás kísérleti tapasztalatok által, eredményeken keresztül mutatja be, milyen módon védekezhetünk ezek ellen.

 

Előadás:    Hová mennek, honnan jönnek vándormadaraink?
Időpont:     2018.02.06. kedd 17 óra
Előadó:     Pellinger Attila, a Fertő-Hanság Nemzeti Park természetmegőrzési osztályvezetője, Sopron
Helyszín:     Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium Díszterme
A klímaváltozás hatásai tükröződnek a madárvonulás megváltozásában is, de az kevésbé köztudott, hogy magát a madárvonulás kialakulását is klímaváltozás okozta. A sok különböző életmódú madárfaj változatos vonulási mintázatokat fejlesztett ki és meglepően keveset tudunk ezek részleteiről. A modern eszközök korábban nem remélt részletességgel segítenek feltárni és szó szerint nyomon követni az égi vándorokat.

Időpont: 2017.11.21. kedd 17 óra
Előadás: Nyelvünk jövője
Előadó: Tücsök Dorottya tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézete
Helyszín: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola Kollégiuma (Lackner K. u. 7.)
Az alkalmazott nyelvtudományban, (különös tekintettel a szociolingvisztikára) a nyelvi változatosság, a társadalom és a nyelvhasználat összefüggései, a dinamikusan változó folyamatok és paradigmák vizsgálata hangsúlyos szerepet kap. Az előadás ebből az empirikus kiindulású szemléletmódból próbálja bemutatni a nyelvet (és különböző változatait), mint eszközt, és mint erőforrást, kiemelve az oktatásban betöltött vitathatatlanul fontos szerepét. Továbbá kritikailag elemzi a nyelv jövőjével kapcsolatos ideológiákat és felvillant más alternatív nézőpontokat.

 

Időpont: 2017.11.14. kedd 17 óra
Előadás: Mit (T)ehetek a cukorbetegség ellen?
Előadó: Nagy Krisztina dietetikus, Soproni Erzsébet Oktató Kórház
Helyszín: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola Kollégiuma (Lackner K. u. 7.)
A cukorbetegség korunk népbetegsége, de megfelelő életmóddal megelőzhető, kezelhető. Ehhez fontos felismernünk saját felelősségünket, egyben tudatosítanunk magunkban, nem “csodamódszerekkel”, hanem étrendünk átalakításával érhetjük el a kívánt eredményt. Az előadás során arra keressük a választ, mit kell (t)ennie, ha nem szeretne cukorbeteggé válni, illetve hogyan segíthet cukorbeteg családtagjain, barátain.

 

Időpont: 2017.11.07. kedd 16 óra
Előadás: A velünk élő múlt
Előadó: Györke Réka régész, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
A SÉTA KIINDULÓ HELYSZÍNE A SOPRONI TIT! (VÁRKERÜLET 98.)
A soproni Árpád utcában, az épülő parkolóház területén, folynak az ásatások. A feltárás során a Kr.u. I-III. századig használatban lévő épületek maradványai kerültek napvilágra. Ezen túl, ami csodálatos, hogy Györke Réka vezetésével bepillantunk a Római Birodalom polgárainak mindennapi életébe. A használati tárgyak maradványai, kerámiák, csontok, és minden, ami elénk tárul, a velünk élő múlt, az egykori családok, emberek, beszédes emléke lesz. S hogyan is rakódik egymásra a történelem? A további rétegekben a középkor, kora újkor, majd a II. világháború hagyta ott nekünk „lábnyomát”.

 

2017.10.17. kedd 17 óra
Hobbi vagy felelősség? Állattartás a XXI. században
Szakonyi Imre elnök, Soproni Állat- és Természetvédő Egyesület
Kinek a kötelessége az állatvédelem, kinek a felelőssége?
Az állatvédelemmel foglalkozó szervezetek, civil szervezetek, társadalmi munkában végzik ezt a tevékenységet. Mit is jelent ez?
Magyarországon komoly szabályokat tartalmaz az állatvédelmi törvény, mégis sorozatosak az állatkínzások. Mi az állatvédelemben a hatóságok felelőssége?
Elképzelések és a magyar valóság- mit láthatunk a képernyőn, ehhez képest mi a helyzet nálunk?
Mi a feltétele egy állatmenhely alapításának? Hogyan működik, milyen támogatást kap, kaphat?

 

2017.10.03. kedd 17 óra
Madártollak titkai
Homor Péter biológus
Madarat tolláról… Nem véletlenül kezdődik így a közismert mondás. Hiszen jórészt a tollak, a tollazat jellegzetes jegyei alapján ismerjük fel az elénk került madarakat.
Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a madarak tolla? Milyen a szerkezete? Milyen típusai vannak? Hogy fejlődik ki? Milyen jelenségeknek köszönhetik színezetüket, jellegzetes mintázatukat? Mi a különbség a fizikai és kémiai színek között? Mi a tollazat funkciója a madarak életében?
A rövid bevezető után rátérünk a kuriózumokra. Miért rózsaszín a flamingó tolla? Melyik a legfurcsább hosszú tollpár? Léteznek mérgező madártollak?  Használnak a madarak púdert?
A titkok feltárulnak, az előadás végére mindezen kérdésekre választ kapunk.