Előadások

Előadás:    A zene, mint világörökség
Időpont:     2019. április 2. kedd 18 óra
Előadó:     Révész József gordonkaművész, tanársegéd, Soproni Egyetem
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
A muzsika mindennapi életünk része. Valamely változatával már mindannyian találkoztunk. Legtöbbször csak a hátérben szól, és rohanó életünkben egyre kevesebb időnk jut arra, hogy ebben a csodálatos, és néha titokzatos világban elmerüljünk. A zene fontos formáló erő, közösségi élményt ad, együtt gondolkodásra bátorít. Kinyitja fantáziánkat, tágabb látókört biztosít. Ha feltennénk magunknak azt a kérdést, hogy mi a zene, akkor nyilvánvalóan különböző válaszokat kapnánk. Az emberiség történelme során sokféle választ adott erre a kérdésre, megtoldva egy másik kérdéssel: Mire való a zene? Másként gondolt a zenére az ősember, mást találtak meg benne a nagy ókori kultúrák, és megint máshogy épül be a XXI. század emberének az életébe. Ezekre a kérdésekre próbál az előadás feleleteket adni.

Előadás:    Madártani kutatások a XX. században
Időpont:     2019. április 9. kedd 18 óra
Előadó:     Pellinger Attila osztályvezető, Fertő-Hanság Nemzeti Park Természetmegőrzési Osztály
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
A XX. század a természettudományok évszázada. Megismertük a madárvonulások titkait, jeles tudósok foglalkoztak Sopron és környéke madárvilágával. E viharos évszázadban, munkásságuk összefonódott a történelmi változásokkal.

Előadás: A tuskógomba fajok vizsgálata és a biológiai védekezés lehetőségei
Időpont:     2019. április 16. kedd 18 óra
Előadó:     Dr. Sipos György tudományos főmunkatárs, Soproni Egyetem, Funkcionális Genomika és Bioinformatika Intézet
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
A tuskógomba fajok világszerte az erdők természetes talajlakó társlakói, amelyeknek egyes telepei (egyedei) a Föld felszínének legnagyobb méretű és leghosszabb életkorú élőlényei közé tartoznak. Ezen fajok a növényi sejtfal minden nagymolekulájú összetevőjét (lignin, cellulóz, pektin) képesek lebontani. Az Armillaria fajok nagy részét ugyanakkor a legsúlyosabb erdőkárosító gombafajok között tartják nyilván.

Előadás:    A vörösiszap-szennyezés talajbiológiai vonatkozásai
Időpont:     2019. április 30. kedd 18 óra
Előadó:     Dr. Winkler Dániel András PhD erdőmérnök, egyetemi docens, Soproni Egyetem
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
Napjainkban egyre több szó esik arról, hogy az ember okozta ökológiai katasztrófák olyan mértékben csökkentik a biodiverzitást, ami csak a 65 millió évvel ezelőtti nagy kihalásokkal hasonlítható össze. 2010. október 4-én a Veszprém megyei Ajka mellett található timföldgyár vörösiszap tározójának gátja átszakadt, ezzel az ország eddigi legnagyobb ökológiai és környezeti katasztrófáját okozva. A tározóból kizúduló közel 1 millió köbméter lúgos zagy és iszap több mint 1000 ha területet szennyezett be. A talaj pótolhatatlan természeti kincsünk. Az egészséges talajélet elengedhetetlen feltétele a különböző talajlakó állatok jelenléte. A talaj mezofaunához tartozó ugróvillások (Collembolák) nagymértékben hozzájárulnak a humuszképződéshez és a növények számára nagy segítséget jelentő mikorrhiza gombák terjesztéséhez, valamint segítik a szerves anyag lebontását és a talaj mineralizációját. Mindemellett a talaj fizikai és kémiai jellemzésére is alkalmasak, sok esetben jobban, mint a laboratóriumi módszerek. Joggal merülhet fel bennünk a kérdés, hogy a vörösiszap-szennyezés sújtotta régióban milyen változások álltak be a talajéletben, mutatkoznak-e a regeneráció jelei a katasztrófa után?

Előadás:    Védett növényfajok a Fertőmelléki-dombsoron
Időpont:     2019. május 7. kedd 18 óra
Előadó: Barna Csilla botanikus, Fertő-Hanság Nemzeti Park
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
A Fertő–Hanság Nemzeti Park területén a Fertőmelléki-dombsor kiemelkedő értékkel bír. A területen – az élőhelyek változatossága és a történeti múltja miatt – a védett és fokozottan védett növényfajok folyamatosan fent tudtak maradni. A természetvédelem egyik fontos feladata, hogy ezt így meg is őrizzük.

Előadás:    Világegyetem a világirodalomban
Időpont:     2019. május 14. kedd 17 óra
Előadó:     Bán András csillagász
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
(…) Világos éj volt. A hold fenn vala…
(…)
“Ne válasszunk magunknak csillagot?”
(…)
(…) A csillag vissza fog vezetni majd
a múlt idõknek boldog emlékéhez,
ha elszakaszt a sors egymástul minket.”
S választottunk magunknak csillagot…

Előadás:    Digitális nemzedék- kihívások és dilemmák
Időpont:     2019. május 21. kedd 18 óra
Előadó:     Dr. Katona György egyetemi docens, Soproni Egyetem
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
Az elmúlt 30 év elképesztő digitális és technológiai fejlődése teljesen átalakította hétköznapjainkat, hatása életünk minden területén tetten érhető. A kibontakozóban lévő információs társadalomban új digitális generáció nő fel, mely személyiségében, kompetenciáiban és világlátásában radikálisan különbözik az előző nemzedékektől, kihívást jelentve a családi és intézményes nevelés területén éppúgy, mint a munka világában. Az előadásban az információs társadalom és a felnövő digitális nemzedék jellemzőiről, lehetőségeiről és korlátairól, a nevelés új kihívásairól és dilemmáiról lesz szó.

Előadás:    Az egészséges életmód kialakítás jelentősége kisgyermekkorban
Időpont:     2019. május 28. kedd 18 óra
Előadó:     Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens, szakfelelős, oktatási dékánhelyettes, intézetigazgató, Soproni Egyetem
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
Számos publikáció hívja fel a figyelmet a magyarországi felnőtt lakosság nem megfelelő egészségi állapotára, egészségtelen életvitelére. A megelőzést minél korábbi életkorban kell megkezdeni, az egészség szempontjából megfelelő életmód kialakításával. Az előadás bemutatja az egészséges életmód összetevőit, az azt befolyásoló tényezőket. Megismerteti az egészségtudatos életvitel kialakításának sajátosságait kisgyermekkorban, illetve a család, a bölcsőde és az óvoda szerepét ebben a folyamatban.

Előadás:    Nyelvek, kultúrák és identitás a XXI. században
Időpont:     2019. június 4. kedd 18 óra
Előadó:     Dr. Kitzinger Arianna egyetemi docens, Soproni Egyetem
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
,,Évezredek teltek el a bábeli torony építése óta, és még mindig nem értjük egymást. Vajon ez csupán a nyelvek különbözőségének köszönhető vagy a kulturális háttér egyre sokszínűbbé válásának következménye is? Az előadás elsősorban társadalomnyelvészeti szempontból boncolgatja a többnyelvűség és többkultúrájúság témakörét, a nyelvi imperializmus kérdését és a pedagógia válaszait a multikulturalitásra. Irodalmi példákkal igyekszik szemléltetni a kihalófélben lévő nyelvek helyzetét, a kisebbségi nyelvek és sors kapcsolódását, valamint az identitáskeresés és -vállalás mai formáit.”

Előadás:    Ökoturizmus mint szemléletformálás a Fertő-tájon
Időpont:    2019. június 18. kedd 18 óra
Előadó:     Tislér Diána szakmai túravezető
Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)
Az érdeklődők megtudhatják, miként ad lehetőséget a túravezetés arra, hogy jobban megismerjük természeti környezetünket, mit tehetünk azért, hogy megmentsük a Földet?, kinek a felelőssége, feladata mindez.