Angol / Német C1 – felsőfokú vizsga

értékelés kezdés (időtartam)
olvasott szöveg értése: 114 pont 9.00-10.40 (100 perc)
fogalmazási készség 72 pont 10.40-11.40 (60 perc)
írásbeli össz. 186 pont 160 perc

 

értékelés kezdés (időtartam)
hallott szöveg értése (magnó) 72 pont 11.55-12.55 (60 perc)
felkészülési idő nincs
interjú 72 pont kezdés: 13.00 óra után, egyéni időpontok szerint
(20 perc)
prezentáció
vita, véleménykifejtés
összefoglalás
szóbeli össz. 144 pont 60 + 20 perc

 

Írásbeli vizsga részei:

Olvasott  szöveg értés során öt különböző feladat méri az olvasási, illetve a nyelvhasználati készséget:

 • 1. rész: Szöveg mondatokkal történő kiegészítése: egy szöveghez  adott nyolc mondat, melyekből hatot kell a beszámozott szövegben a megfelelő helyre illeszteni. A további  két mondat kakukktojás.
 • 2. rész: Szövegértési feladat párosítással, 10 mondatról kell megállapítani, hogy az öt bekezdésre bontott szöveg melyik bekezdéséhez tartozik.
 • 3. rész: 8 állításról kell megállapítani, hogy igaz, hamis, vagy az adott formában az információ nem szerepel a szövegben.
 • 4. rész: Két részből áll:
  a.) Egy hosszú szövegnek négy lehetséges összefoglalóját adják meg, azt az összefoglalót (a-d) kell kiválasztani, ami legpontosabban visszaadja a szöveg tartalmát.
  b) Szókincs vizsgálata:körbeírt jelentés alapján szavak kikeresése a szövegből
 • 5. rész: Hibakeresési feladat.

A levélírás során 2 különböző levelet kell a vizsgázónak elkészítenie. Az első levelet egy központilag meghatározott témában kell megfogalmazni minimum 200 szóban. A második levélnél négy lehetőség közül, egy minimum 150 szóból álló baráti vagy egy hivatalos stílusú levelet kell elkészítenie.

Szóbeli vizsga részei:

 • Interjú a vizsgázók között: a vizsgázók ha  ismerik egymást, kölcsönösen mutatják be a vizsgáztatónak partnerüket, ha nem ismerik vizsgázótársukat, bemutatkoznak. Ezt követően egy kapott témával kapcsolatban tesznek fel kérdéseket társuknak.
 • Prezentáció: minden vizsgázónak a vizsgateremben kapott két téma közül egyet kell kifejtenie prezentáció formájában. Előre nem készülhet fel, nincs előre megadva a témakör. A prezentáció után a másik vizsgázó tesz fel kérdéseket, melyekre válaszolnia kell.
 • Vita, vélemény kifejtés: A vizsgateremben a vizsgázók egy mondatot kapnak, ezzel kapcsolatban kell beszélgetniük egymással, el kell mondaniuk saját érveiket a témával kapcsolatban.
 • Összefoglalás: A vizsgázónak a vizsgáztató felszólítására maximum fél percben össze kell foglalnia a vizsgázótársa által elmondottakat. Ez a felszólítás a szóbeli vizsga mind a három feladatánál előfordulhat.

A hallott szöveg értése, azaz a magnós vizsgarész délelőtt zajlik, de a pontszámát a szóbeli vizsgarészhez adják hozzá. A vizsgázók három különböző szöveget hallgatnak meg. Az első rész a globális értést, a második a részletekre kiterjedő értést, a harmadik a szelektív értést méri. Az egyes szövegrészek meghallgatása előtt 30-60 másodperc áll rendelkezésre a szövegértést ellenőrző kérdések áttekintésére.Az első szöveget kétszer lehet meghallgatni, azonban minden hallgatás során más – más feladatra kell válaszolni.

A délutáni szóbeli vizsga egyéni időpontok szerint kezdődik, felkészülési idő nincsen. A vizsga 2 fő vizsgázó között zajlik.