Angol / Német B2 – középfokú vizsga

  értékelés kezdés (időtartam)
olvasott szöveg értése: 75 pont 9.00-10.30
(90 perc)
nyelvtani teszt 30 pont
hivatalos vagy félhivatalos levél

baráti e-mail

45 pont

30 pont

60 perc
írásbeli össz. 180 pont 150 perc

 

  értékelés kezdés (időtartam)
hallott szöveg értése (magnó) 75 pont 11.30 – 12.00
(30 perc)
felkészülési idő 20 perc (szóbeli előtt)
kapcsolatfelvétel 75 pont kezdés: 12.30 után, egyéni időpontok szerint
(15 perc)
téma alapú beszélgetés
szituációs gyakorlat
szóbeli össz. 150 pont 30 + 35 perc

 

Írásbeli vizsga részei:

  • Az olvasott szövegértés során a vizsgázónak az első feladatban 5 rövid szöveget kell 10 megadott cím egyikéhez rendelni a szöveg tartalma alapján. A második feladat során egy összefüggő szöveget kell elolvasni majd 5 feleletválasztós tesztkérdést megválaszolni (3 lehetséges válasz közül kell a legmegfelelőbbet kiválasztani). A harmadik feladatban 10 állításhoz kell a vele tartalmilag összefüggő hirdetést megkeresni (12 közül választhat a vizsgázó).
  • A nyelvtani teszt első részében a feleletválasztás módszerével 10 különböző nyelvtani ismeretet mérnek, majd a második részben egy összefüggő szövegbe 10 üres helyre kell a megadott szavak közül a megfelelőt kiválasztani nyelvtani, lexikai, mondattani szempontok alapján.
  • A levélírás során a vizsgázónak 2 levelet kell megírnia, tetszőleges sorrendben összesen 60 perc alatt. Egy félhivatalos vagy magánlevelet a megadott téma és szempontok alapján, terjedelme  150-200 szó kell legyen. A másik egy baráti e-mail melyet rövid utasítás alapján kell elkészíteni és minimum 80 szót kell tartalmazni.

Szóbeli vizsga részei:

  • A kapcsolatfelvétel egy ráhangoló, kötetlen beszélgetést jelent a vizsgázók és a vizsgáztatók között, célja az ismerkedés. Ez a vizsgarész nem kerül értékelésre.
  • A prezentáció során a vizsgázók az előre megadott témák közül 2 db-ot kapnak a vizsgán, amelyből aztán választhatnak egyet amit elő kell adniuk.
  • A téma alapú beszélgetés során a vizsgázók azonos témában egy cikket kapnak, ami  alapján kell véleményt nyilvánítani, érveket és ellenérveket felsorakoztatni, azokat alátámasztani.
  • A szituációs gyakorlat során a vizsgázók a konszenzuskeresés folyamán egy adott problémát oldanak meg közösen, miközben javaslatokat tesznek egymásnak.

A hallott szöveg értése, azaz a magnós vizsgarész délelőtt zajlik, de a pontszámát a szóbeli vizsgarészhez adják hozzá. A magnós vizsgarész során három különböző feladattal találkozik a vizsgázó. Az első rész a globális értést, ami egy párosító feladat és 1x lehet meghallgatni. A második feladat a komplex értést vizsgálja, igaz-hamis állításokkal, 2x lehet meghallgatni. Az utolsó rész a szelektív értést méri, feleletválasztós teszt segítségével, 1x lehet meghallgatni.

A délutáni szóbeli vizsga egyéni időpontok szerint kezdődik és a 20 perces felkészülés után három részből áll. A vizsga 2 fő vizsgázó között zajlik.