Angol / Német B1 – alapfokú vizsga

  értékelés kezdés (időtartam)
olvasott szöveg értése: 75 pont 9.00-10.30
(90 perc)
nyelvtani teszt 30 pont
hivatalos vagy félhivatalos levél

baráti e-mail

45 pont

 

30 pont

60 perc
írásbeli össz. 180 pont 150 perc

 

  értékelés kezdés (időtartam)
hallott szöveg értése (magnó) 75 pont 11.30 – 12.00
(30 perc)
felkészülési idő 20 perc (szóbeli előtt)
kapcsolatfelvétel 75 pont kezdés: 12.30 után, egyéni időpontok szerint
(15 perc)
téma alapú beszélgetés
szituációs gyakorlat
szóbeli össz. 150 pont 30 + 35 perc

 

Írásbeli vizsga részei:

  • Az olvasott szövegértés során a vizsgázónak az első feladatban 5 rövid szöveget kell 10 megadott cím egyikéhez rendelni a szöveg tartalma alapján. A második feladat során egy összefüggő szöveget kell feldolgozni kérdések segítségével (3 lehetséges válasz közül kell a legmegfelelőbbet kiválasztani). A harmadik feladatban 10 állításhoz kell a vele tartalmilag összefüggő hirdetést megkeresni (12 közül).
  • A nyelvtani teszt első részében a feleletválasztás módszerével 10 nyelvtani ismeretet mérnek, majd a második részben egy összefüggő szövegbe 10 üres helyre kell a megadott szavak közül a megfelelőt kiválasztani nyelvtani, lexikai, mondattani szempontok alapján.
  • A levélírás során a vizsgázónak 2 levelet kell megírnia, tetszőleges sorrendben összesen 60 perc alatt. Egy félhivatalos vagy magánlevelet a megadott téma és szempontok alapján, terjedelme  150-200 szó. A másik egy baráti e-mail, rövid utasítás alapján kell elkészíteni és minimum 60 szót kell tartalmazni.

Szóbeli vizsga részei:

  • A kapcsolatfelvétel egy ráhangoló, kötetlen beszélgetés, célja az ismerkedés.
  • A téma alapú beszélgetés során a vizsgázók azonos témában különböző információkat és képeket kapnak, ezekkel kapcsolatban kell véleményt nyilvánítani, érveket és ellenérveket felsorakoztatni, azokat alátámasztani.
  • A szituációs gyakorlat során a vizsgázók a konszenzuskeresés folyamán egy adott problémát oldanak meg közösen, miközben javaslatokat tesznek egymásnak.

A hallott szöveg értése, azaz a magnós vizsgarész délelőtt zajlik, de a pontszámát a szóbeli vizsgarészhez adják hozzá. Itt három különböző feladattal találkozik a vizsgázó. Az első rész a globális értés, ami egy párosító feladat és 1x lehet meghallgatni. A második feladat a komplex értést vizsgálja, igaz-hamis állításokkal, 2x lehet meghallgatni. Az utolsó rész a szelektív értést méri, feleletválasztós teszt segítségével, 2x lehet meghallgatni.

A délutáni szóbeli vizsga egyéni időpontok szerint kezdődik és a 20 perces felkészülés után három részből áll. A vizsga általában 2 fő vizsgázó között zajlik.