Új korszak határán: A selmeci-soproni diákok első világháborús nemzedéke

Időpont:   2019. október 15. kedd 18 óra

Előadó:    Homor Péter levéltáros-könyvtáros, Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár

Helyszín: Soproni TIT nagyterme (Sopron, Várkerület 98.)

Az első világháborút követő évek a világtörténelemben és hazánk történetében is korszakhatárt jelentettek. Az Osztrák-Magyar Monarchia háborús összeomlását követően a sorsfordító események nem értek véget Sopronban és környékén. A világháborús időszakot forradalmak, a Párizs környéki békék okozta bizonytalanság, a két királypuccs, a nyugat-magyarországi felkelés eseményei követték és a soproni népszavazás zárta le. Ez a történelmi háttér határozta meg a csehszlovák megszállás miatt Selmecbányáról Sopronba menekült Bányászati és Erdészeti Főiskolán tanuló hallgatók ifjúságát, pályakezdését.

Az előadásomhoz a főiskola 1918-1927 között oklevelet szerzett hallgatóinak élettörténetét dolgoztam fel. A száz évvel ezelőtti eseményekkel kapcsolatban feltárt források alapján elsősorban az ifjúkor éveire koncentráltam. Az elemzés segítségével felvázolható, milyen lehetőségekkel, kényszerekkel szembesült ez a generáció, amelyet néhány egyéni sors bemutatásával is illusztrálok. A Selmecbányán majd Sopronban a főiskolára beiratkozott nemzedék katonaként átélte az I. világháborút, az esetleges hadifogságot; számos hátráltató körülmény ellenére befejezte tanulmányait, hogy aztán egy megváltozott, új világban kezdhesse meg szakmai pályafutását.

SoproniTIT_oktober_15