,,Szabadidős foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak a Sopron-Fertődi kistérségben” EFOP-3.3.2-16-2016

Kedvezményezett neve:     Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat
Projekt címe:     Szabadidős foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak a Sopron-Fertődi kistérségben
A szerződött támogatás összege: 30.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2018.09.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00026

Jelen projektben – az elvárások és szükségletek alapján – tervezett tehetséggondozó tevékenységünk 7 tematikus egységet, átfogó témakört tartalmaz:
1. a játék szerepe az óvodások személyiségfejlődésében
2. a művészetek iránti fogékonyság, az alkotásvágy és önkifejezés fejlesztése, az értelmező és műértő olvasás kialakítása; szövegértés fejlesztése
3. idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése
4. kézügyesség, alkotóképesség fejlesztése
5. történelmi múltunk, helyi kultúránk megismerése
6. számítástechnikai és matematikai kompetenciák bővítése
7. környezettudatos életmódra való nevelés.

A foglalkozások során különös hangsúlyt fektet Egyesületünk a múzeumokkal, könyvtárakkal, levéltárakkal való együttműködésre (lásd Kihelyezett történelem óra, MŰV-ÉSZ Fejlesztősarok szakkör), az alkotóművészeti és idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, valamint a környezettudatos életmódra való nevelésre.

Tervezett tevékenységek bemutatása:
A 12 nevelési-oktatási intézményben az alábbi tanórán kívüli szabadidős kompetenciafejlesztő programok megvalósítását tervezzük 18 hónap alatt:

I. TÉMAHETEK/NAPOK
1. Témahét óvodásoknak: A játék hete: „Jó játék a hulladék!”
2. 2+3K Kreatív Kuckó (kreatív-komplex-környezettudatos) (témahét)
3. „Divat, mánia, szükséglet….mindennapi környezetvédelmünk” (témanap)
A témanapok/hetek célja: a játékosság, a fantázia szárnyalását segítik elő, valamint a felelősségteljes, környezettudatos életvitel gyakorlati megvalósításának lehetőségeit célozzák meg.

II. HETI SZAKKÖR
1. MŰV-ÉSZ Fejlesztősarok (művészetek: irodalom, zene, tánc, képzőművészet)
2. Internet az idegen nyelvtanulás szolgálatában – angol nyelven
3. Internet az idegen nyelvtanulás szolgálatában – német nyelven
4. „Barátunk, a Google” (információkeresés, szöveges és vizuális tartalmak létrehozása)
A heti szakkörök célja: a művészetek iránti fogékonyság, az alkotásvágy és önkifejezés fejlesztése, valamint az idegen nyelvi és számítástechnikai kompetenciák fejlesztése.

III. HAVI SZAKKÖR
1. Kézműves – manuális készséget fejlesztő szakkör
2. HUNgarikum Klub – kulturális örökségi értékeink
A havi szakkörök célja: az alkotás és képzőművészet iránti igény felkeltése, a közösségi alkotások létrehozásának megtapasztaltatása, a manuális készségfejlesztés; a kulturális örökség megismerése, tisztelete.

IV. VERSENY/VETÉLKEDŐ
1. Matematika verseny
2. Horvát anyanyelvi verseny (a horváth nemzetiségi Nakovich Mihály Általános Iskolában)
A versenyek, vetélkedők a gyermekek kulturált versenyzési készségét, a szabályos játék tiszteletét kívánják fejleszteni megismerve mindeközben más nyelvek, kultúrák sajátosságait; fejlesztve matematikai készségüket.

V. TEHETSÉGGONDOZÓ,-FEJLESZTŐ, FELZÁRKÓZTATÓ KISCSOPORTOS FOGLALKOZÁS
1. Angol olvasósarok: „English speakers’ society”
2. Német olvasósarok
A kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozások a tanulók más nyelvek és kultúrák iránti toleranciáját, érdeklődését, tájékozottságát növeli.

VI. KULTURÁLIS ÓRA
„Kihelyezett történelem óra”: Sopron kulturális intézményeit látogatják meg a résztvevők.
A tevékenység célja: ismerkedjenek meg a helyi környezetük kulturális intézményeivel. A tanulók ismerjék meg, szeressék meg a környék múltját, történetének sokszínűségét, helytörténetét.

Összesen: 382 alk., 882 óra 878 fő (óvodás és iskolás).