,,Nem formális és informális tanulási programok a Soproni TIT szervezésében” EFOP-3.7.3-16

Kedvezményezett neve: Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat
Projekt címe: Nem formális és informális tanulási programok a Soproni TIT szervezésében
Szerződött támogatás összege: 80.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

 

Projekt tartalma: Egyesületünk a projekt megvalósításának 24 hónapja alatt az alábbi rendszeres, több alkalomból álló kompetenciafejlesztő programok megvalósítását tervezi:

1. TANFOLYAMOK

 • 1. 1. Karriermenedzsment tanfolyam: elindult

ZXKarriermenedzsmentSzo_ro_lap-001

 • 1.2. „Társadalmi szerepvállalás és önkéntesség” tanfolyam: elindult

ZXTa_rsadalmiszerepva_llala_sSzo_ro_lap-001

 • 1.3.„Önfejlesztés és egyéniségépítés” tanfolyam: tervezett indulás 2018. november

373OnfejlesztesSzorolap-001

 • 1.4. Kulturális turizmus tanfolyam: elindult, helyszín: Fertőszéplak

373KultTurizmusSzorolap-page-001

2. KLUBFOGLALKOZÁS

 • 2.1. „Tanulás tanulása”: csoportos és egyéni tanulástechnikai gyakorlatok elsajátítása az élethosszig tartó tanulás jegyében: elindult

ZXTanula_sTanula_saSzo_ro_lap-001

 • 2.2. Pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság klub: elindult

ZXPe_nzu_gyikulturaSzo_ro_lap-001

3. HAVI SZAKKÖR

 • 3.1. Digitális írástudás, e-ügyintézés: elindult

ZXDigita_lisi_ra_studa_sSzo_ro_lap-001

4. HETI SZAKKÖR

 • 4.1. Német nyelvi szakkör kezdőknek: elindult

ZXNe_metszakko_rSzo_ro_lap-001

 • 4.2. Német nyelvi szakkör haladóknak: elindult

ZXNe_metszakko_rHALADO_Szo_ro_lap-001

 • 4.3. Aktív állampolgárságra nevelő szakkör: elindult

373AktivizálódjSzórólap-001

5. ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT

 • 5.1.Előadássorozat csillagászat témakörben: elindult

ZXCsillaga_szatSzo_ro_lap-001

6. MŰHELYFOGLALKOZÁS

 • 6.1.Hogyan csökkentsük ökológiai lábnyomunkat?: tervezett indulás 2019. február, Sarród

373OkologiaSzorolap-001

7. MŰVÉSZETI CSOPORT, ALKOTÓCSOPORT

 • 7.1. Alkotóműhely – Digitális kreativitást fejlesztő, alkotó csoportfoglalkozás: tervezett indulás 2019. február
 • 7.2. Faműves alkotócsoport: elindult

FamuvesSzorolapA5-page-001

8. FOGLALKOZÁSSOROZAT

 • 8.1. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetenciák: tervezett indulás 2019. február

373Vallakozoikompet-001

 • 8.2. Hagyományos népi mesterségek, népi kultúra: elindult, helyszín: Fertőszentmiklós

9. SZABADEGYETEM

 • 9.1. Egészségtudomány: Mentális és testi egészségünk megőrzése: lezajlott

ZXMenta_lisTestiEge_szse_gSzo_ro_lap-001

 • 9.2. Társadalomtudomány: Történelem – Helytörténet: lezajlott

ZXTa_rsadalomtudSzabadEgyetemSzo_ro_lap-001

 • 9.3. Kertészettudomány: lezajlott

ZXKerte_szettudSzabEgyetemSzo_ro_lap-001

A tanulási programokon összesen 400 fő vesz részt. Az önállóan támogatható (kötelező) tevékenységeken túl egyéni mentorálást, tanácsadást, segítségnyújtást is tervez a tanulási programok résztvevői számára.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00007