,,Nem formális és informális tanulási programok a Soproni TIT szervezésében” EFOP-3.7.3-16

Kedvezményezett neve: Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat
Projekt címe: Nem formális és informális tanulási programok a Soproni TIT szervezésében
Szerződött támogatás összege: 80.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

 

Projekt tartalma: Egyesületünk a projekt megvalósításának 24 hónapja alatt az alábbi rendszeres, több alkalomból álló kompetenciafejlesztő programok megvalósítását tervezi:

1. SZABADEGYETEM (3 db: 3 témakör): 120 fő (40 fő/alkalom, tudományterületenként ugyanaz a 40 fő mind a 3 napon), 3 alkalom (3 témakör*3 nap: 9 nap), 36 óra (napi 4 óra), 3 alk. (9 nap). 1.1. Egészségtudomány: Mentális és testi egészségünk megőrzése (12 óra): 40 fő (40 fő/alkalom, ugyanaz a 40 fő mind a 3 napon), 1 alkalom (3 nap), 12 óra (napi 4 óra) 1.2. Társadalomtudomány: Történelem – Helytörténet (12 óra): 40 fő (40 fő/alkalom, ugyanaz a 40 fő mind a 3 napon), 1 alkalom (3 nap), 12 óra (napi 4 óra) 1.3. Kertészettudomány (12 óra): 40 fő (40 fő/alkalom, ugyanaz a 40 fő mind a 3 napon), 1 alkalom (3 nap), 12 óra (napi 4 óra)

2. ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT (1db) Előadássorozat csillagászat témakörben (24 óra): 25 fő (25 fő/alkalom, ugyanaz a 25 fő mind a 24 alkalommal), 24 alk. (havonta 2 alkalommal), 24 óra (napi 1 óra).

3. HETI SZAKKÖR (3 db): 45 fő (15 fő/alkalom, témakörönként ugyanaz a 15 fő mind a 40 alkalommal), 120 alk. (hetente 1 alkalommal: 3 csoport*15 fő/alk.), 240 óra (napi 2 óra) 3.1. Német nyelvi szakkör kezdőknek (80 óra): 40 alk., alkalmanként 2 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 40 alkalommal) * 1 év= 15 fő. 3.2. Német nyelvi szakkör haladóknak (80 óra): 40 alk., alkalmanként 2 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 40 alkalommal) * 1 év= 15 fő. 3.3. Aktív állampolgárságra nevelő szakkör (80 óra): 40 alk., alkalmanként 2 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 40 alkalommal) * 1 év= 15 fő.

4. HAVI SZAKKÖR (1db) 4.1. Digitális írástudás, e-ügyintézés (24 óra): 15 fő (15 fő/alkalom, ugyanaz a 15 fő mind a 12 alkalommal), 12 alk. (havonta 1 alkalommal), 24 óra (alkalmanként 2 óra).

5. KLUBFOGLALKOZÁS: (4 db): 60 fő (15 fő/alkalom, témakörönként ugyanaz a 15 fő mind a 40 alkalommal), 160 alk. (hetente 1 alkalommal: 4 csoport, 15 fő/alk.), 320 óra (napi 2 óra) 5.1. Pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság Klub (80 óra): 40 alk., alkalmanként 2 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal, heti 1 alk.) * 1 év= 15 fő. 5.2. „Tanulás tanulása”: csoportos és egyéni tanulástechnikai gyakorlatok elsajátítása az élethosszig tartó tanulás jegyében (80 óra): 40 alk., alkalmanként 2 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal) * 1 év= 15 fő. 5.3. Netikett Klub (80 óra): 40 alk., alkalmanként 2 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal, heti 1 alk.) * 1 év= 15 fő. 5.4. Kommunikáljunk hatékonyan! (80 óra): 40 alk., alkalmanként 2 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal, heti 1 alk.) * 1 év= 15 fő.

6.TANFOLYAM: (összesen: 4 db): 60 fő (15 fő/alkalom, témakörönként ugyanaz a 15 fő mind a 12 alkalommal), összesen: 48 alk. (havonta 12 alkalommal), 192 óra (napi 4 óra) 6.1. Karriermenedzsment tanfolyam (48 óra): 12 alk., alkalmanként 4 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal) * 1 év= 15 fő. 6.2. „Társadalmi szerepvállalás és önkéntesség” tanfolyam (48 óra): 12 alk., alkalmanként 4 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal) * 1 év= 15 fő. 6.3.„Önfejlesztés és egyéniségépítés” tanfolyam (48 óra): 12 alk., alkalmanként 4 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal) * 1 év= 15 fő. 6.4. Kulturális turizmus tanfolyam (48 óra): 12 alk., alkalmanként 4 óra, 15 fő/alkalom (ugyanazok mind a 12 alkalommal) * 1 év= 15 fő.

7.MŰHELYFOGLALKOZÁS (1db) 7.1.Hogyan csökkentsük ökológiai lábnyomunkat? (48 óra): 15 fő (15 fő/alkalom, ugyanaz a 15 fő mind a 12 alkalommal), 12 alk. (havonta 1 alkalommal), 48 óra (napi 4 óra).

8.MŰVÉSZETI CSOPORT, ALKOTÓCSOPORT (2db): 30 fő (15 fő/alkalom, témakörönként ugyanaz a 15 fő mind a 24 alkalommal), 72 alk. (havonta 3 alkalommal), 144 óra (napi 2 óra) 8.1. Alkotóműhely – Digitális kreativitást fejlesztő, alkotó csoportfoglalkozás (72 óra): 36 alk. (havonta 3 alkalommal), 72 óra (napi 2 óra), 15 fő (15 fő/alkalom, ugyanaz a 15 fő mind a 36 alkalommal) 8.2. Faműves alkotócsoport (72 óra): 36 alk. (havonta 3 alkalommal), 72 óra (napi 2 óra), 15 fő (15 fő/alkalom, ugyanaz a 15 fő mind a 36 alkalommal) Faműves alkotócsoport célja: fából faragott tárgyak készítése, régi kisebb fatárgyak felújítása, festése, pácolása stb.

9.FOGLALKOZÁSSOROZAT (2db): 30 fő (15 fő/alkalom, témakörönként ugyanaz a 15 fő mind a 24 alkalommal), 48 alk. (havonta 2 alkalommal: 2 csoport*15 fő/alk.), 96 óra (napi 2 óra) 9.1.Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetenciák (48 óra): 15 fő (25 fő/alkalom, ugyanaz a 15 fő mind a 24 alkalommal), 24 alk. (havonta 2 alkalommal), 48 óra (napi 2 óra) 9.2. Hagyományos népi mesterségek, népi kultúra (48 óra): 15 fő (15 fő/alkalom, ugyanaz a 15 fő mind a 24 alkalommal), 24 alk. (havonta 2 alkalommal), 48 óra (napi 2 óra) A tanulási programokon összesen 400 fő vesz részt. Az önállóan támogatható (kötelező) tevékenységeken túl egyéni mentorálást, tanácsadást, segítségnyújtást is tervez a tanulási programok résztvevői számára.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00007