2016. ÉVI I. (TAVASZI) SZEMESZTER

2016. ÉVI I. (TAVASZI) SZEMESZTER

FEBRUÁR

Az előadások helyszíne:
Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium díszterme (Sopron Lackner K. u. 7.)
HELYSZÍNVÁLTOZÁSOK:
2016. március 22. (kedd) 17.00
KIHELYEZETT SZABADEGYETEMI ELŐADÁS! Nagycenk, Szent István római katolikus plébániatemplom
2016. március 29. (kedd) 17.00
Helyszín: Soproni TIT székháza, Sopron, Várkerület 98.
Az előadások keddenként 17 órakor kezdődnek.

A BELÉPÉS SZABADEGYETEMI ELŐADÁSAINKRA INGYENES!


CSAPODY ISTVÁN TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM

Időpont: 2016. február 2. (kedd) 17.00SoproniTIT Szabadegyetem február 2.
Helyszín: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium díszterme, Sopron Lackner K. u. 7.
Előadó: Dr. Gálos Borbála egyetemi adjunktus, okl. környezetmérnök, okl. mérnök-tanár, NymE Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron
Téma: Éghajlatváltozás- a jövő generáció problémája?
Témavázlat: A legfrissebb tudományos eredmények, valamint a 2015 decemberi Párizsi klímacsúcs is bizonyítja, hogy az éghajlatváltozás napjaink egyik legaktuálisabb környezeti problémája. Ha sikerülne a globális átlaghőmérséklet emelkedését 2°C alatt tartani, a következmények akkor is súlyosak lehetnek.
Hazánk az éghajlatváltozás által fokozottan érintett, sérülékeny régiók egyike, ahol a globális átlagnál erőteljesebb nyári felmelegedés, valamint a hőhullámok és a szélsőséges aszályok gyakoriságának növekedése várható. Az előadás áttekintést ad a Magyarországon várható hosszútávú éghajlati tendenciákról, valamint a folyamatban lévő kutatásaink eredményei alapján bemutatja, hogy a klímaváltozás az elmúlt évtizedben hogyan érintette a hazai erdőket, és milyen hatásokra lehet számítani az elkövetkezendő 30-50 évben.


BARABITS ELEMÉR KERTÉSZETI SZABADEGYETEM

Időpont: 2016. február 9. (kedd) 17.00SoproniTIT Szabadegyetem február 9.
Helyszín: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium díszterme, Sopron Lackner K. u. 7.
Előadó: Mogyorósi Sándor természetvédelmi mérnök, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága, Sarród
Téma: A madárbarát kert
Témavázlat: A kertek növényvédelmében fontos szerepet játszanak és játszhatnak a madarak. Egy mai korszerű, ún. ökologikus gondolkodás mentén művelt kertben a madarak tevékenysége – segítsége – nem elhanyagolható. Milyen lépéseket kell tennünk ennek érdekében a kiskertben, esetleg milyen – sokszor filléres – beruházásokat kell tennünk madaraink érdekében, erről szól az előadás.


BREUER GYÖRGY MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZABADEGYETEM

Időpont: 2016. február. 16. (kedd) 17.00Soproni_TIT_szabadegyetem_február_16.
Helyszín: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium díszterme, Sopron Lackner K. u. 7.
Előadó: Prof. Dr. Faragó Sándor DSc. intézetigazgató, rektor, Nyugat-magyarországi Egyetem, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet, Sopron
Téma: Lélekkel teljesített hivatás
Témavázlat: Chernelházi CHERNEL ISTVÁN – HERMAN OTTÓ után – a Magyar Ornithológiai Központ második igazgatója, 1865. május 31-én született Kőszegen és 1922. február 21-én halt meg ugyanott. Az előadás bemutatja – a gimnáziumi tanulmányait Sopronban végző Európa-hírű ornitológus – az utolsó magyar polihisztorok egyikének életútját, tudományos és tudományszervező eredményeit.
CHERNEL ISTVÁN máig tartó szakmai-szellemi hatása nyomon követhető és a jelenben is tetten érhető. Az előadó a hasonló című köteteivel – amelyeket az előadás keretében ugyancsak bemutat – abban reménykedik, hogy megerősítheti CHERNEL ISTVÁN megismerése iránti igényt, és objektív mércével mérve is évszázados hatásának elismerését a magyar ornitológia területén – születésének 150. évfordulója alkalmából.


WINKLER OSZKÁR  MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZABADEGYETEM

Időpont: 2016. február 23. (kedd) 17.00Soproni_TIT_szabadegyetem_február_23.
Helyszín: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium díszterme, Sopron Lackner K. u. 7.
Előadó: Prof. Dr. Mentes Gyula DSc. kutató professor emeritus MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet, Nyugat-Magyarországi Egyetem, SKK, Fizika és Elektrotechnika Intézet, Sopron
Téma: Földfelszíni tömegmozgások – a Duna-menti magaspartok mozgási folyamatai
Témavázlat: A felszíni tömegmozgások szerte a világon minden évben hatalmas anyagi károkat okoznak, és rengeteg emberéletet követelnek. Emiatt egyre nagyobb igény mutatkozik a megelőzésükre, ill. a bekövetkező károk csökkentésére. De vajon előrejelezhetők-e ezek a földtani katasztrófák?
Az előadás röviden bemutatja Magyarország földcsuszamlás-veszélyes területeit, röviden ismerteti a földcsuszamlások fajtáit és keletkezésük legfőbb okait. Részletesen foglakozik a dunaföldvári és dunaszekcsői magaspartok mozgási folyamatainak és ezek okainak vizsgálatával, melynek célja egy korai riasztórendszer kifejlesztéséhez szükséges tudásbázis felhalmozása. Az előadás során bemutatásra kerülnek a vizsgálatokhoz alkalmazott nagyérzékenységű műszerek, melyekkel kimutathatók a geológiai, hidrológiai, meteorológiai, stb. folyamatoknak, valamint a vegetációnak a földcsuszamlások kialakulását előidéző hatása. Azt is megtudhatjuk, hogy az emberi tevékenység milyen hatással van a földcsuszamlások kialakulására.