„Pályakezdő partner- és közönségkapcsolati referens alkalmazása a Soproni TIT-ben” / TÁMOP-1.4.1-12/1

A Soproni TIT TÁMOP-1.4.1-12/1-2012-0209. számú projektje „Pályakezdő partner- és közönségkapcsolati referens alkalmazása a Soproni TIT-ben” címmel 2014. március 1-ével elindult.
Támogatási időszak: 2014.03.01.-2015.05.31.

A fiatalok az egyik, a válság által leginkább érintett csoport, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani. Magyarországon is érezhető a globális válság hatása a fiatalok foglalkoztatása és munkanélkülisége tekintetében. Számos konkrét hazai beavatkozás célozza a fiatalok oktatásból munkaerő-piacra történő átmenetének elősegítését. Az aktív munkaerő-piaci eszközök, képzési programok egyik kiemelt célcsoportját a pályakezdő fiatalok képezik. A „TÁMOP-1.4.1-12/1 – Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” elnevezésű konstrukció segítségével a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése, valamint a civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése volt a cél. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását szolgálta.

A TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0209. azonosítószámú pályázat keretében a Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat (Soproni TIT) 12 hónapos projektje során egy pályakezdő diplomás fiatalt alkalmazott „Partner- és ügyfélkapcsolati referens” munkakörbe. A feladatköréhez tartozó cél az volt, hogy a szervezetben erősödjön a civil-, a vállalkozói-, az intézményi- és a médiakapcsolatok tudatossága; megerősödjenek azok az együttműködési folyamatok, amelyek révén a Soproni TIT hatékonyabban képes más – hasonló működésű – szervezetekkel dolgozni.
Az új munkavállaló feladata a civil és vállalkozási szférával történő kapcsolati tőke, hálózat kiépítése volt, amely hozzásegítette a szervezetet a szervezetfejlesztés és a forrásteremtés lehetőségeinek megismeréséhez. Az elmúlt egy évben megváltozott a szervezet külső és belső PR-ja, fejlődött partner- és közönségkapcsolata, a küldő kommunikációja, új adatbázisok készültek, új marketingstratégia és -terv került kidolgozásra, tovább erősödött más civil szervezetekkel való kapcsolat, nagyobb hangsúly került az önkéntességre, a hatékonyabb ügyfélkommunikációra. Munkájához megfelelő eszközöket, szoftvereket biztosított az egyesület, valamint nyelvi képzésben vehetett részt. Beilleszkedését külön mentor segítette.