„Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon” / NYDOP-3.1.1./B2-13-k2-2013-0004

Az NYDOP-3.1.1./B2-13-k2-2013-0004 számú „Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon” elnevezésű projekt keretein belül a Soproni TIT NYDOP-3.1.1./B2-13/PA-4 számú „Nem vívunk szélmalomharcot” – középpontban az ember elnevezésű projektje 2014. szeptember 1-ével elindult.
A Kurucdomb-i városrehabilitációs projekt részeként programjainkkal elősegítjük a városrész bekapcsolódását a város kulturális, tudományos és sportéletének vérkeringésébe. Mentális és fizikális egészség megőrzésével és fejlesztésével kapcsolatos információk átadásával, szórakoztató családi programokkal erősítjük a családon belüli kötelékeket, formáljuk a közösséget és szilárdítjuk a környékbeliek kötődését lakóhelyükhöz.
Támogatási időszak: 2014.09.01.-2015.03.31.

Mini-projektünk célja az volt, hogy a helyi lakosság minden korosztályát mobilizáljuk, igényeiknek megfelelő programokkal segítsük bekapcsolódását a város kulturális, tudományos és sport életének vérkeringésébe.
Legfontosabb témáink a lelki és testi egészség megőrzése és fejlesztése; családon belüli kötelékek erősítése szórakoztató családi programokkal; lakóhelyük megismerése és ezáltal a kötődés megerősítése.

Tevékenységeink között voltak olyanok, melyek több programpontot is magukban foglaltak, így a felsorolást tevékenységenként, a dátum megjelölésével teszem meg.

Tevékenység 1.  – 7 előadásból álló előadássorozat
A Soproni TIT évenként két, heti rendszerességű szabadegyetemi szemesztert szervez, melyek háttérbázisát előadók tekintetében elsősorban a Nyugat-Magyarországi Egyetem és intézményeinek oktatógárdája, az Erzsébet Kórház orvosai, A Soproni Múzeum történészei, a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja, valamint a város egyéb, tudományos munkával foglalkozó intézményeinek, szervezeteinek elismert szaktudással bíró szakemberei jelentik. Havi egy előadást vittünk ki a projekt helyszínére, ezzel lehetőséget adva a területen élőknek az ismereteik bővítésére.
Érintett témák: egészségügy, helytörténet, történelem.

2014.09.30. (kedd) 17 óra
Dr. Erdélyi Miklós főorvos, mentő szakorvos – Mi a teendő, ha sürgős orvosi segítségre van szükség?
A főorvos Úr a következő kérdésekre adott választ az előadás résztvevőinek:
Mit ért sürgősség alatt egy beteg ember, vagy a hozzátartozója? Mit ír az egészségügyről szóló törvény a sürgős szükség eseteiről? A sürgősségi ellátórendszer elemeinek bemutatása: – mentőszolgálat – kórházi sürgősségi osztály – háziorvosi rendszer, és ügyelet. Milyen panaszok, betegségek esetén kell sürgősen intézkedni, mikor kell a háziorvosi ellátást igénybe venni? Mikor hívjunk azonnal mentőt? Mikor nincs idő még a mentők kiérkezéséig sem tétlenül várni?

2014.10.28. (kedd) 17 óra
Salamon Zsóka mentálhigiéné szakember – Mentális egészségvédelem
Az előadótól megtudhatták, hogy az egészség teljes fizikai, mentális és szociális jólét állapotát jelenti. A mentális egészség alapján mérhető, hogy miként reagálnak
az emberek környezetükre, és a hétköznapi életükben jelentkező
problémák megoldására milyen eszközökkel rendelkeznek. A mentális egészség jelenti a pszichoszociális szükségletek kielégítését, és a megterhelő körülmények kiküszöbölését. Ezen túl magába foglalja az érzelemgazdag, szeretetteli kapcsolatok igényét,
a mások általi elfogadottságot, a közösséghez való tartozást, az
önbizalmat, a szabadságot, a személyes teljesítményt, a problémák
megoldásának képességét. Mindezek tükrében lelkünk
egészségvédelme napjaink kihívásokkal teli világában egyik
legfontosabb feladatává vált. Lelki egészségünk elősegítéséhez
naponta mi magunk is hozzájárulhatunk, ha megvannak hozzá a
belső erőforrásaink, és kellő tudatossággal éljük mindennapjainkat.

2014.11.25. (kedd) 17 óra
Sipőcz Katalin egészségügyi szakértő – Tegyünk többet egészségünkért!
Az egészséget befolyásoló tényezők ismertetésén keresztül
az egészséges életmód részletes bemutatásáról szólt az előadás. Az
egészség a legfőbb érték, melyre sajnos csak akkor döbbenünk rá,
amikor megbetegszünk, vagy elvesztettük. A helyes életmóddal a
betegségek megelőzhetőek. Az előadó ismertette az egészséges
táplálkozás összetevőit. Az életkoroknak megfelelő mozgásformák
ismertetésén, bemutatásán keresztül a megfelelő
testkultúra kialakításáig. Külön kiemelte az egészségfejlesztés
fontosságát, szűrővizsgálatok jelentőségét. Szólt a dohányzás és
alkoholfogyasztás ártalmairól.

2014.12.09. (kedd) 17 óra
Dr. Sági Éva levéltáros, Dr. Oszvald Ferenc Nándor egyetemi docens – A Kurucdomb Sopron város szövetében
A Kurucdomb tömbje ma már Sopron lakott területének
szerves része. Néhány évszázaddal ezelőtt még néptelenül a város
külső védelmi vonalát erősítette, majd a XIX. század során kezdett
csatlakozni a város vérkeringéséhez. Első jelentősebb beépítésként
szélmalom létesült a tetején, amely építmény utolsó változata – a
soproni látkép egyik meghatározó elemeként – napjainkban műemléki
védettséget élvez. A környező terület fokozatosan népesült be, ma a
város egyik legnépesebb lakóterülete. Az előadásban a Kurucdomb
történetét, fejlődésének vonalát vázolták fel az előadók, majd
áttekintést adtak a korábbi és a mai településfejlesztési tervekben,
koncepciókban elfoglalt helyzetéről, valamint a városrész jövőbeli fejlesztésének lehetőségeiről. A jelenleg is folyamatban lévő szociális városrehabilitációhoz kapcsolódóan bemutattak néhány jó példát más városok hasonló helyzetű területeinek sikeres “újraélesztéséről”.

2015.01.27. (kedd) 17 óra
Dr. Tóth Attila fogszakorvos – Preventív fogászat
Az egészségügyi kultúrához hozzátartozik, hogy a fogak és a száj gondozott, ápolt legyen. Ugyancsak ismert mindenki előtt, hogy a fogak és a száj egészsége milyen hatással van a teljes szervezet egészségére, sorolhatnánk azokat a betegségeket, amelyek hátterében egy-egy nem kezelt, elhanyagolt fog áll. A preventív tevékenység a fogászatban elsősorban a fogszuvasodás és a fogínygyulladás megelőzésére irányul. Ezek hazánkban népbetegségnek számítanak. Az emberek többsége elmulasztja a szükséges fogászati ellenőrzéseket, és csak akkor keresi fel fogorvosát, ha már fájdalmai vannak, vagy a rágás nehézségei miatt gyomorpanaszok, esetleg egyéb megbetegedések lépnek fel. Az előadásban szó volt a fogászati prevenció lehetőségeiről és korszerű eszközeiről.

2015.02.24. (kedd) 17 óra
Böcskei Győző plébános és Rosenstingel Antal okl. mérnök – A Szent István templom 70 éve
A második világháború romboló, pusztító vérzivatara közepette a „leghűségesebb város”, Sopron katolikus társadalma templomot épített a Kurucdomb lejtőjén. A templom Körmendy Nándor tervei alapján épült Rosenstingl Antal soproni építészmérnök irányításával. 1940. április 1-én megindult az építkezés, amelyben a Kurucdomb apraja-nagyja részt vett, Orovitsch Ferenc, a templom első lelkésze vezetésével. 1940. június 30-án Papp Kálmán városplébános ünnepélyes keretek között elhelyezte a templom alapkövét. Az alapkőletétel után először a torony készült el, majd 1940. augusztus 21-én helyezték el a keresztet a torony tetején. 1940. szeptember 8-án a városplébános megáldotta a templom harangját. A torony a kereszttel együtt 33 méter magas. 1941. december 25-én, puszta falak között mutatták be az első szentmisét, ezzel megindult az istentisztelet a Szent István templomban. 1943. szeptember 8-án Dr. Báró Altorjai Apor Vilmos győri püspök ünnepélyesen felszentelte a templomot Szent István királyunk tiszteletére. Az előadás során további tények és érdekességek hangzottak el a templom történetéből.

2015.március 31. (kedd) 17 óra
Kis László személyi edző – Táplálkozás és sport
Az előadás során érintett főbb kérdések:
A táplálkozás jó és rossz szokásai, és hatása az életünkre.
A sport, a mozgás hatása testünkre, fizikumunkra, mentális egészségünkre és készségeinkre.
A verseny- és a hobbysportoló táplálkozása.
A táplálék-kiegészítők haszna és haszontalansága, tiltott anyagok, szteroidok.
A média befolyása étkezési szokásainkra.
Az előadás kiváló elméleti előkészítést nyújtott az április 18-án a Kurucdombon megrendezett sportnapunkhoz.

Az előadások mindegyike a Szent István plébánia hittantermében került megrendezésre (9400 Sopron, Szent István park 1.) A résztvevők összetétele a korosztályt tekintve változatos volt. Egészségtudományi és társadalomtudományi előadásainkon átlagosan 20-25 fő volt jelen. Az előadók mondanivalójukat különböző képes és szöveges prezentációkkal tették élvezetesebbé. Az előadások végén a látogatóknak volt lehetősége kérdezni az előadótól, mely kérdések maradék nélkül megválaszolásra kerültek.
Minden előadáshoz plakátok készültek melyeket a város és az érintett városrész frekventált helyein helyeztünk ki. Programfüzetet a teljes szemeszteri programról készítettünk.

Tevékenység 2    Szülők iskolája
2014.október 8. – november 12.
A „Szülők iskolája” elnevezésű program azoknak a szülőknek szólt, akiknek óvodáskorú gyermekük a közeljövőben iskolába megy. A workshop 5 alkalomból állt, mely során szakmai vezetők segítségével olyan feladatokat kaptak a szülők, amelyekkel sokkal eredményesebben tudják fejleszteni saját gyermeküket és felkészíteni az iskolai életre saját otthonukban. Érintett témakörök: finommotorika, nagymozgások, kognitív fejlesztés, szociális fejlődés, beszédfejlődés. Az előadásokat minden alkalommal gyakorlati rész követte.
Az érdeklődő szülőknek minden alkalommal kifejezetten erre a programra készített füzet illetve munkafüzet állt a rendelkezésére, melyeket haza is vittek.

Az 5 alkalomból álló program mindegyikén átlagosan 10 szülő vett részt, akik elmondásuk szerint hasznos ötletekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak.
Ezen alkalmak a következő időpontban voltak:
2014.október 8.
2014.október 15.
2014.október 29.
2014.november 5.
2014.november 12.

A foglalkozásokra szerdai napokon 15:30-17:00 óra között került sor.
A program a Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvodájában valósult meg (9400 Sopron, Rozália u. 3.) A foglalkozások mindegyikére munkafüzetek készültek. A programot a város legnépszerűbb hirdetőlapjában hirdettük meg, ezen kívül plakátok és szórólapok is készültek, melyeket legfőképpen a környék óvodáiban, de a város egyéb, frekventált helyein is elhelyeztük.

Tevékenység 3 –  Tehetséggondozó verseny / Történelmi vetélkedő
2014.12.10.
A Soproni TIT szívügyének tartja a tehetséggondozást, ezen belül is a versenyeket/vetélkedőket, melyek közelebb hozhatják a fiatal nemzedék tagjait a tudományok különböző ágaihoz. A történelmi vetélkedő témája a kuruc kor volt, ennek főbb mozzanatait jártuk körbe a Soproni Múzeum történészeinek segítségével. A vetélkedő résztvevői 5-8. osztályos általános iskolások voltak, akik 4 fős csoportokban, 2+1 fordulóban mérték össze a tudásukat. Az első két forduló anyagait postai úton, feladatlap formájában kapták kézhez a tanulók, míg a döntő forduló 2014. december 10-én a Szent István plébánia hittantermében, zsűri előtt került megrendezésre. A döntőbe három csapat jutott be, akik a következő fantázianevekkel szálltak versenybe egymással: Szabadságért harcolók,Kurucok csillaga, Csipet huszárok.
A döntőbe való úgynevezett beugró feladat egy szélmalom makett készítése volt. Ezen kívül a szakemberek 5 különböző, a kuruc korról szóló történelmi feladatot állítottak össze: Ki vagyok én?; Vaktérkép; Helyben vagyunk!; Puzzle; Igaz vagy hamis?. A hat feladatért összesen 60 pontot lehetett kapni. Az első helyezést a Szabadságért harcolók csapata szerezte meg, míg a második helyezett a Kurucok csillaga lett. A Csipet huszárok nevű csapat sajnos nem jelent meg a döntőn, így automatikusan ők kapták a harmadik a helyezést. A versenyzőket jutalomban részesítettük, mely történelmi témájú könyveket és DVD-ket, valamint csokoládét tartalmazott.

Tevékenység 4 –  Sürgősségi nap
2015.02.14.
BLS (alapszintű újraélesztés) tanfolyam az ERC/MRT ajánlásoknak megfelelően, ERC instructor előadóval és oktatási eszközökkel. Az egész napos program 2 turnusban, 2 helyszínen, 10-15 fős csoportokban zajlott. Célunk az volt, hogy a nap alatt 40 fő megtanulja az alapvető életfunkciók vizsgálatát, értékelését, az alapfokú újraélesztést, a stabil oldalfekvést, a légúti idegentest eltávolítás protokollját, megismerjék a sürgősségi orvosi ellátást indokló tüneteket, panaszokat, illetve hogy bizonyos panaszok esetén az ellátórendszerben hova forduljanak. Mindkét turnus tanfolyamja egy elméleti résszel kezdődött melyet egy gyakorlati rész követett, ahol egyrészt az ambubabákon, másrészt egymáson gyakoroltak a résztvevők. A programon a tervezettnél is több volt a résztvevő, az egyik csoportban 22 fő, a másik csoportban 23 fő végezte el a tanfolyamot. A sikeres teljesítésről mindnyájan igazolást kaptak.

A tanfolyamot a résztvevők kivétel nélkül élvezték és hasznosnak találták. Együttműködő partnerünk a Soproni Mentőállomás képviseletében Dr. Erdélyi Miklós és Bujtás József voltak. A programról hirdetés jelent meg a város legnépszerűbb hirdetőlapjában, ezen kívül a környék óvodáiban és iskoláiban (szerettük volna, ha minden intézményben lenne legalább egy olyan személy, aki ezt a tudást elsajátítja), valamit a város frekventált helyein plakátot és szórólapot helyeztünk el.

A sürgősségi nap képeit itt láthatja.

Tevékenység 5 –  Elsősegély nap
2015.03.21.
Aki jogosítvánnyal rendelkezik, annak megszerzéséhez le kellett tennie egy úgy nevezett elsősegély vizsgát. Azonban sokan nem mernének egy közúti balesetben beavatkozni, mert félnek, nehogy nagyobb kárt tegyenek embertársukban. De nem csak a közúton, otthon is történhetnek olyan balesetek, melyek azonnali ellátást igényelnek. Ilyen és hasonló kérdések megválaszolásában segített az elsősegély nap. A sebkötözéstől a vérzés elállításáig, a szimulált balesetig, ájult vagy eszméletlen beteg ellátásáig, stabil oldalfekvés gyakorlása és a mentők megérkezéséig szükséges teendőkig mindennel találkoztak a program résztvevői, akiknek Sipőcz Katalin egészségügyi szakértő állt a rendelkezésükre. A program a sürgősségi naphoz hasonlóan egy elméleti oktatással kezdődött, ezt követte a gyakorlati oktatás, mely közben több felmerülő kérdést is megválaszolt a tanfolyamvezető.

Az elsősegély napon készült képeket itt láthatóak.

Tevékenység 6Sportnap

Egy kötetlen, szórakoztató, szabadtéri programmal zártuk mini-projektünket, melynek a Rozália úti játszótér melletti füves terület adott helyet. Célunk az volt, hogy családi és baráti társaságok egy kellemes, sportolással egybekötött napot töltsenek el együtt, valamint, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a mozgás fontosságára a különböző sportolási lehetőségek felsorakoztatásával, mivel ez nagyban hozzájárul mentális és fizikai egészségünkhöz.
A programot eredetileg szeptemberben szerettük volna megvalósítani, azonban az időjárás közbeszólt, így azt át kellett tennünk egy másik időpontra. Nagyon készültünk a tavaszi rendezvényre, mert ha már így alakult, hogy ez lesz az utolsó programunk, szerettük volna, hogy ez méltó zárása lehessen a projektnek. Nem csak mi, de a nap résztvevői és fellépői is nagyon készültek a napra. Már előző nap megkezdődtek a helyszín építési munkálatai, melyek másnap korán reggel folytatódtak. Sajnos az időjárás ezúttal sem volt túl kegyes hozzánk, a korábbi napok majdnem nyári időjárásához képest ezen a napon erős szél és alkalmanként megeredő eső „örvendeztetett” minket. Ennek ellenére próbáltuk a napból a lehetőségekhez képest a legjobbat kihozni, ami sikerült is, hiszen akik kilátogattak, garantáltan jól érezték magukat.
A program 12 órától körülbelül 19 óráig tartott. Ez idő alatt a felállított ringben a Gyevát Gyula Ökölvívó Iskola Egyesület mérkőzéseit láthattuk, ez volt a nap legfőbb momentuma, valamint a Növényi Sportakadémia SE Sopron önvédelmi-és egyéb bemutatóit láthattuk volna, de ők sajnos a rossz időre hivatkozva lemondták a fellépést. De szerencsére volt lehetőségünk improvizálni, ugyanis Gyevát Sportegyesület egyik edzője, aki egyben a Let’s Move alapítója, Kis László személyi edző rögtönzött iskolázásokat tartott az érdeklődőknek a ringben, akik ezt kifejezetten élvezték.
Közben és a szünetekben fellépések voltak a színpadon, bár ezeket is kis híján meghiúsította a meg-megeredő, színpadra beesett eső. Szerencsére fellépőink is nagyon rugalmasak voltak, így a közös ötleteléseknek köszönhetően minden helyzetet megoldottunk:
A Kangoo Club Soprontól Szabó Anita és csapata tartott egy rövid bemutatót a színpadon, majd a csúszós színpad miatt inkább egy kis rögtönzött előadást hallhattunk a kangoo cipőkről, majd a lelkes ugrálni vágyóknak egy 20-30 perces kangoo edzésben volt részük.
A Fit-Max Mozgáscentrumból Radványi Bianka esőkabátban érkezett, ő a boxringben tartotta meg aerobic óráját. Pintér Enikő tanítványai egy hangulatos kangoo bemutatóval jutalmazták a kitartó nézőközönséget.
A napot a Bernadett Orientális Táncstúdió műsora zárta, akik a rossz idő és az akkorra már viszonylag alacsony létszámú közönség ellenére átöltöztek, és előadták produkciójukat, melyre még a játszótéren tartózkodók is közelebb jöttek.
Fázás ellen Kis László tartott Cross training edzéseket; a traktor kerék püfölése, a hajókötél rángatása, a kettl ball és az ugrókötél megtették hatásukat.
A nap zenei aláfestéséről Dj. Jokó gondoskodott.
A gyermekeket kézműves gyermeksarok várta, azonban ezt a szolgáltatást csak kevesen vették igénybe, de az ilyen szélben nem is volt egyszerű feladat. A rossz idő szerencsére a Sportsöröző stábjának sem szegte a kedvét, ők is kipróbálták a sporteszközöket, aztán egy rögtönzött labdajátékba kezdtek.
Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a kedvezőtlen körülmények ellenére jól sikerült a program.

A sportnap képeit itt tekintheti meg.