Kommunikációs szakkörök

Online Scheduler and Time Clock

Kommunikációs, improvizációs, dráma szakkör
Korosztály: 14 – 18 év

2013. szeptember

Témák:
• Kommunikáció
• Kifejezőkészség fejlesztése
• Improvizáció (helyzetgyakorlatok)
• Mozgástechnika
• Beszédtechnika
• Vitatechnika
• Személyiség és képességfejlesztés
• Koncentrációs fegyelem
• Bizalomépítő gyakorlatok, helyzetgyakorlatok
• Empátia, kreativitás, önkontroll fejlesztése
• Viselkedéskultúra, metakommunikációs elemek tudatosítása

A színjátszás vagy játék legfontosabb célja a személyiség felszabadítása, fejlesztése, a képességek kibontása és az egyén kommunikációjának eredményesebbé tétele.
A szakkör keretein belül mindezt gyakorlati feladatokkal tesszük színessé.
Az improvizáció során megfigyelhetik a résztvevők, hogy milyen más személy bőrébe bújni, miközben saját szavaikat, gondolataikat öntik formába, hiszen gondolkodni kell a szerepen belül. Ezáltal jártasságot szereznek a beszédben, kifejezőképességük, szókincsük bővül. A szituációs játékok a szerepek által lehetőséget nyújtanak az emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok értelmezésére és megvitatására. Ezek a drámai szituációk az ember valós élethelyzeteit veszik alapul, ezáltal az improvizáció mintegy az élet átélésére ad lehetőséget. A különböző szerepekből, helyzetekből adódóan tapasztalataikat, személyiségüket bővítik, fejlesztik.
A képességfejlesztő gyakorlatok technikai tudásukat fejlesztik. A kommunikációs, koncentrációs, mozgástechnikai gyakorlatok, a beszédtechnika a gyermek egész személyiségét fejleszti, erősíti, alkotókészsége, kifejezőkészsége fejlődik. A csoportban történő munka elősegíti a másik iránti empátiás készséget, megértést, elfogadást, együttműködést.
A mindennapi életünk szerves része a kommunikáció. Még akkor is, amikor nem beszélünk, kommunikálunk a környezetünkkel, non verbális kommunikációnkkal folyamatosan üzenetet küldünk magunkról a környezetünknek. Ugyanakkor a szép, kifejező beszéd nagyon fontos a hétköznapi életben, az iskolában, a kapcsolatteremtésben. Ezért fontos, hogy mindenki jól bánjon a hangjával. Ezt a beszédtechnikai gyakorlatok alapozzák meg úgy, mint a hangsúly, hanglejtés, hanghordozás, légzéstechnika, artikuláció, stb., mely mind-mind a gyermek személyiségének gazdagodását hozza magával.